Iconoclasmul evanghelic și nevoia instinctivă de simboluri

Cu 30 de ani în urmă, ar fi fost de neconceput să pui vreo cruce măcar pe unele biserici baptiste sau penticostale. Azi majoritatea celor pe care eu le-am văzut au o cruce mai stilizată sau mai clasică așezată într-un loc vizibil. Cu toate acestea însă, evanghelicii rămân și se definesc drept iconoclaști (chiar dacă nu folosesc exact acest termen).

În general, evanghelicul obișnuit are o atitudine critică față de icoane, statui și alte imagini sau simboluri menite să reprezinte realități spirituale ori personaje din istoria biblică sau a Bisericii. Și totuși, există deja o formă de „artă” a bisericilor evanghelice. În anii dinainte de căderea comunismului dominau, cel puțin în Transilvania și toată zona de vest, baptisteriile cu apă curgătoare, unde, cum remarca cineva, lumina putea să cadă simultan din toate direcțiile. În cazul penticostalilor, era obligatoriu și un porumbel coborând pe niște raze.

Chiar și cu bradul de Crăciun era cumva problematic. De obicei, se împodobea un brad, dar existau mereu voci care contestau legitimitatea lui, pe motiv că așa ceva nu apare în Biblie. Tot împărțite erau părerile și când venea vorba despre scenete la marile sărbători creștine.

Între timp, lucrurile s-au mai diversificat, au apărut variațiuni interesante: decorațiuni, instalații, colaje, decoruri tematice care apar în peisaj după buna plăcere a conducerilor bisericești și variază în funcție de toleranța comunităților locale. În plus, acum se folosesc efecte de lumină, materiale video, ba chiar și producții/produse artistice declarate ca atare.

Și totuși, fondul iconoclast este acolo și răsare ori de câte ori apar subiecte de discuție: bradul este contestat teologic, oul de paște la fel. Acestea sunt considerate mijloace păgâne care pot introduce spiritul „lumii” în biserică. De asemenea, icoanele sau reprezentările deranjează vizual chiar și când apar în afara bisericii și cu alt scop decât cel pentru care au fost create inițial.

E interesant însă cum, puși în fața unor situații în care simbolurile creștine sunt atacate, evanghelicii devin, contrar reflexului lor, apărători ai acestora. Demolarea unor biserici catolice din Franța a produs emoții printre cei care, dacă intră într-o astfel de biserică, văd numai „idoli” pe pereți. Decizia de a elimina scena nașterii din unele piețe ale orașelor europene a fost considerată un atac la adresa valorilor creștine de către cei care întorc privirea de la icoanele cu aceeași temă și se încruntă sumbru când văd statui de sfinți.Citește mai mult »

Atârnați de batic

E de notorietate mondială elanul iconoclast al urmașilor lui Luther. Folosesc „iconoclast” într-un sens cât se poate de larg, cu referire la atitudinea contestatară manifestată față orice obiect sacru. Dacă unele dintre bisericile protestante au revenit la sentimente mai bune față de obiectele folosite în închinare, destule confesiuni creștine și-au păstrat retincența. Cel puțin în aparență.

Interesant de observat este faptul că, deși icoanele (ca să ne referim la spațiul ortodox) sunt repudiate ca idoli, mulți au dezvoltat o fixație negativă: simt mereu nevoia să înfiereze icoanele, să conteste validitatea lor, să reitereze argumentele biblice care, chipurile, ar invalida practica iconografică. Esențialmente însă nu s-au putut despărți de icoane.

Situația se repetă și în cazul altor obiecte considerate sacre în biserica majoritară. E simplu de observat că și cei care le apără ca pe niște fetișuri religioase, și cei care le contestă vehement rămân blocați totuși la exterioritatea acestor obiecte. Dialogul nu poate progresa și între polemiști se ridică un zid care adumbrește toate celelalte aspecte – dintre care numeroase ar putea fi pozitive și generatoare de unitate.

Lăsând însă la o parte această fixație care vine adesea din ignoranță și este întreținută de către demagogii religioși – mai mult sau mai puțin sinceri – din ambele tabere, ar fi de remarcat că, chiar dacă ei contestă cu vehemență idolatria bisericilor tradiționale, mulți procedează întocmai. Atâta doar că înlocuiesc icoanele și statuile cu altceva.Citește mai mult »