St. Mary Woolnoth, Londra

Dacă aș zice că biserica a fost construită după planurile arhitectului Nicholas Hawksmoor, probabil că aș stârni cel mult nedumeriri printre profani. De altfel, și eu fac parte din această cateogorie, căci nu-mi spune nimic numele acestui arhitect londonez. Tocmai de aceea mă grăbesc să adaug că biserica pe care am ales s-o prezint azi are legătură cu John Newton, autorul extrem de celebrului imn creștin Amazing Grace. Fost negustor de sclavi și un depravat fără pereche, Newton se convertește și ajunge, peste ani, pastor anglican.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:St_mary_woolnoth_exterior.jpg

Biserica St. Mary Woolnoth a fost parohia lui John Newton vreme de aproape 30 de ani. Atitudinea ecumenică a lui Newton față de alte grupări evanghelice e suficient de notorie încât să nu mai insist asupra ei. Mai degrabă aș stărui, de data asta, pe un alt aspect demn de remarcat în activitatea sa de pastorație. Prefer să citez câteva fraze din Izvoare de spiritualitate creștină pentru a ilustra ce fel de pastor era John Newton:

Îi vizita pemembrii bisericii la locul demuncă, săracilor le împărţea bani şi mâncare şi copiilor le explica Biblia. Conducea o întâlnire de rugăciune în fiecare marţi şi ţinea prelegeri cu tematică teologică în fiecare joi, amândouă dobândind mare popularitate, iar duminica îşi invita enoriaşii la masă şi la discuţii în casa lui.

O gravură reprezentând biserica
http://london.lovesguide.com/mary_woolnoth.htm

Pe lângă asta, mai ales după ce a ajuns în Londra (înainte fusese în Olney), avea legături destul de strânse cu oameni de vază, William Wilberforce, unul dintre cei mai cunoscuți aboliționiști fiind influențat de Newton și îmboldindu-l, la rândul său, pe fostul negustor de sclavi să scrie o cărțulie despre această practică absolut inumană.

Altarul bisericii
by Steve Cadman, http://www.flickr.com/photos/stevecadman/

Actualmente, biserica St. Mary Woolnoth (în traducere liberă: Sf. Maria de lângă locul unde se cântărea lâna) se află în perimetrul City-ului londonez, nu departe de Bank of England și de Mansion House. Sub clădirea bisericii se află o stație de metrou. Deși propusă în mai multe rânduri pentru demolare, construcția a supraviețuit în mod aproape miraculos. Deși nu e o clădire care să atragă în mod deosebit prin aspect, e remarcabilă prin rezistența simbolică într-o zonă în care banul e zeu (nu e totuși singura), pe de o parte, și datorită personalităților care au gravitat în jurul ei.

Porziuncola

E foarte puțin probabil să nu fi auzit despre celebra capelă care se leagă de numele lui Francisc d’Assisi. Atunci când Dumnezeu l-a chemat să-i reclădească Biserica ce zăcea în paragină, Francisc a crezut că e vorba despre această capelă, aflată undeva în afara orașului său de baștină.

http://www.sacred-destinations.com

În prezent, după cum se știe și se vede, clădirea micuței capele a fost „înghițită” de grandioasa Basilica di Santa Maria degli Angeli. Amănuntul l-am aflat dintr-un documentar despre viața Sf. Francis. Privesc această imagine cu sentimente amestecate.

Basilica di Santa Maria degli Angeli http://en.wikipedia.org

Pe de o parte, nu pot să nu remarc discrepanța dintre viața deliberat umilă a lui Francisc – și a primilor săi adepți – și opulența bisericii care a „crescut” în jurul bisericuței de odinioară. E grăitor (poate) pentru maniera în care instituțiile religioase înțeleg să asimileze contribuțiile individuale. În ultimă instanță, scopurile de atunci, oricât de nobile, pot fi deturnate și reformulate în termeni mai proprii și mai convenabili instituției.

Pe de altă parte, privită sub unghi pozitiv, această imagine vorbește despre continuitatea care există în creștinism. Despre faptul că, deși, la vremea lui, Francisc d’Assisi a fost privit ca un excentric și chiar a avut ceva probleme cu autoritățile eclesiale, ulterior a fost apreciat, canonizat și a devenit un reper de neocolit în istoria zbuciumată a Bisericii.

viaggiscoop.it

Problemele ridicate de el sunt mereu actuale, iar soluțiile propuse, prin radicalitatea lor, stau mărturie pentru dimensiunea spirituală la care se poate ajunge în creștinism. De asemenea, când vine vorba despre vocație și asumarea ei, Francisc este o pildă greu de egalat, alături de care numai câțiva mai pot sta. Acest fapt a fost recunoscut, de altfel, foarte devreme de către Biserica Catolică prin vocea Papei Inocențiu III.

Și totuși, nu pot să nu revin la sărăcia lucie în care trăia voluntar comunitatea din jurul lui Francisc și luxul afișat chiar și de către ordinul franciscan. În acest context, îmi răsare în minte vorba pe care o spunea cineva (Denis de Rougemont, parcă) că, dacă vrei să îngropi un adevăr, nu trebuie decât să ridici o instituție în jurul lui.

Mănăstirea Sf. Antonie din Egipt (coptă)

Biserica Coptă Egipteană face parte din grupul de biserici așa-zis „necalcedoniene” sau „vechi-orientale”. Între timp s-a renunțat la denumirea de „necalcedoniene”, care implica o condamnare dogmatică implicită. Disputa teologică ce a generat despărțirea s-a iscat după Sinodul/Conciliul de la Calcedon, din 451 d. Hr. Rămâne încă neclară natura exactă a acestei dispute, dar e cert că avea legătură cu prezența celor două naturi (divină și umană) în persoana (sau ipostasul) lui Isus Cristos. Acuza monofizită nu a putut fi probată definitiv și convingător, ci se pare că a fost vorba mai degrabă de o neînțelegere terminologică.

Cruce coptă: http://en.wikipedia.org

Biserica Coptă se revendică de la predicarea evanghelistului Marcu, care ar fi întemeiat aici primele comunități creștine pe vremea lui Nero. Sub jurisdicție coptă se află în prezent și Alexandria, unde a funcționat una dintre cele mai vestite școli catehetice creștine (întemeiată de Panten, continuată de Clement Alexandrinul și de Origen) de la care ne-a rămas, grosso modo spus, interpretarea alegorică a Scripturilor.

De altfel, conducătorul Bisericii Copte poartă titlul de Papă al Alexandriei și Patriarh al întregii Africii. În prezent, această funcție este îndeplinită de Papa Shenouda III, al 117-lea papă în descendența Sf. Marcu.

Tot în arealul creștin al Bisericii Copte de azi își are originile și renumitul Pateric (egiptean – cel mai cunoscut și mai tradus), în care sunt consemnate apoftegmele monahilor care au viețuit în secolele IV-V în pustia Egiptului.

Așadar, o moștenire deosebită pentru o biserică ce numără actualmente undeva între 6 și 10 milioane de membri în Egipt, plus vreun milion în afara granițelor.

Mănăstirea Sf. Antonie este una dintre cele mai vechi mănăstiri creștine, întemeiată, pare-se, la scurtă vreme după trecerea lui Antonie cel Mare la cele veșnice. Desigur că nu era încă de atunci așa cum arată azi, dar s-a păstrat cel puțin amplasamentul inițial. Așa cum era de așteptat, mănăstirea a avut o istorie zbuciumată care conține, printre altele, și un episod macabru, când, undeva prin sec. XV, toți călugării au fost asasinați de beduini într-o singură noapte, iar așezământul monahal și biblioteca au fost distruse.

sketchup.google.com

Această mănăstire se mai laudă și cu patriarhii numeroși pe care i-a dat pentru Biserica Coptă. E interesant cum a reușit să răzbească prin tumultuoasă istorie a Orientului Mijlociu și încă există într-o țară care nu se dovedește prea generoasă cu creștinii. Destul de recent au fost lansate niște apeluri la încetarea uciderii creștinilor copți.

heritage-key.com

O personalitate publică marcantă ce provine din rândul creștinilor copți este fostul secretar general al ONU, Boutros Boutros Ghali (1992-1996).

Există și o limbă coptă, despre care însă vă poate spune mai multe Alin Suciu.

Biserica de duminică (3)

Biserica Tuturor Sfinților (numită și Schlosskirche – biserica castelului) din Wittenberg. E, probabil, cea mai des menționată biserică protestantă.

Pe ușa vechii construcții a acestei biserici și-a afișat Martin Luther celebrele sale teze. Din păcate (sau din fericire – ca să nu devină un fetiș religios protestant), ușa cu pricina nu mai există, fiind înlocuită cu o ușă comemorativă.

De altfel, biserica din vremea lui Luther a fost distrusă aproape în întregime, ceea ce se vede astăzi datând în mare parte din secolul XIX.

În interiorul bisericii se află mormintele lui Martin Luther și Philipp Melanchthon.

Biserica de duminică (2)

Monte Cassino

http://commons.wikimedia.org/

Monte Cassino este în primul rând locul unde Sf. Benedict de Nursia a construit, în jurul anului 530 A.D., o mănăstire tocmai pe amplasamentul unui altar pagân. Abia în al doilea rând e locul unei celebre bătălii din cel de-al Doilea Război Mondial (și tilul unui roman de Sven Hassel).

ashka.eu

Mănăstirea, datorită poziției strategice, n-a fost scutită de vitregiile istoriei. De-a lungul timpului a fost atacată și refăcută de mai multe ori. Cele mai recente distrugeri le-a înregistrat în Al Doilea Război Mondial, când a fost bombardată, dintr-o eroare, de către armatele aliate.

Fațada bisericii. http://commons.wikimedia.org/

Sf. Benedict a rămas celebru nu atât datorită acestei mănăstiri, cât mai ales datorită Regulii pe care a conceput-o. Această Regulă cuprinde toate rânduielile de conviețuire monahală și a căpătat popularitate grație simplității ei. Existau trei voturi (sau legăminte) pe care trebuia să le depună orice călugăr: al castității, al ascultării și al sărăciei. Sf. Benedict a adăugat însă și votul statorniciei.

Iată ce spune Sittser despre asta:

Odată ce călugării intrau într-o mănăstire – iar Benedict prevăzuse o lungă perioadă de probă, numită noviciat, ca să prevină deciziile pripite ale monahilor –, li se cerea să rămână acolo pe viaţă, fapt ce îi împiedica să alerge de la o mănăstire la alta, în funcţie de renumele aşezământului sau al abatelui. (Izvoare de spiritualitate creștină, p. 122) Dacă înlocuim „așezământ” cu „biserică” și „abate” cu „pastor”…, e?

Regula Sf. Benedict e încă folosită în multe dintre mănăstirile occidentale (fiind, de altfel, cea mai populară). Merită însă, după părerea mea, studiată de orice creștin, deoarece atinge toate chestiunile fundamentale ale viețuirii creștine.

Cu siguranță că normele prevăzute de Sf. Benedict nu se potrivesc vieții laice, însă se pot extrage multe învățăminte și principii utile din această „constituție” monahală redactată în urmă cu 1500 de ani. Ce m-a frapat când am citit-o a fost preocuparea deosebită pentru sufletul fiecărui aspirant la vocația monastică.

Biserica de duminică (1)

Mănăstirea Sf. Ecaterina, de la poalele Muntelui Sinai, este cea mai veche mănăstire creștină locuită neîntrerupt. În prezent, aparține creștinilor de rit ortodox-grec.
Cea mai cunoscută figură care a viețuit în acest așezământ creștin e Ioan Scărarul (autorul scrierii Scara dumnezeiescului urcuș sau Scara raiului), care a fost și egumenul mănăstirii ce însă nu căpătase numele Sf. Ecaterina.

Biserica „Schimbarea la Față” se remarcă, la nivel de construcție, prin turnul cu cele 9 clopote, dintre care unul din lemn.

sacred-destinations.com

În incinta mănăstirii există și o capelă construită pe locul în care se crede că ar fi fost rugul aprins din care i-a vorbit Dumnezeu lui Moise când l-a chemat să conducă poporul evreu.