A apărut „Personajul și persoana” de Paul Tournier

În sfârșit…

lumea adam(a)ică

Scriam aici despre cartea lui Paul Tournier, Personajul și persoana. Iată că a trecut mai bine de un deceniu până să am ocazia să țin în mână cartea. Și peste acest deceniu a făcut punte Editura Decenu.eu.

paul_tournier

Tuturor celor implicați în a scoate de pe linia moartă publicarea cărții le transmit felicitări și recunoștință. E o mică-mare minune! Țin minte că traducerea s-a făcut într-o vreme când conta să ai pe raftul bibliotecii dicționarele în format tipărit, cât mai la zi dacă era cu putință, când nu aveai acces la dicționare performante online. De aceea, editarea, corectura, redactarea indexului, tehnoredactarea și toate celelalte intervenții asupra textului sunt deosebit de valoroase și absolut necesare pentru a-i spori calitatea și impactul asupra cititorilor.

Pentru a vă îmboldi la achiziția și lectura ei, aș reitera parțial ultimul pasaj din postarea mea de acum mai bine de 12 ani:

Personajul şi…

Vezi articolul original 90 de cuvinte mai mult

Publicitate

Despre gâlceava „teologilor” cu „intelectualii” în mediul evanghelic – posibilă soluție

Am pus ambii termeni-cheie în ghilimele pentru că nici teologi nu prea avem, nici intelectuali. Ba chiar unii dintre cei mai teologi s-ar putea să fie percepuți ca fiind cam… prea intelectuali, de către alți „teologi”. Și atunci trebuie să lucrăm puțin la aceste definiții conjuncturale.

Prin teolog am putea înțelege, în sens larg, orice credincios care-și asumă o identitate creștină, o tradiție/paradigmă teologică evanghelică (asta ca să restrângem dimensiunea terenului de… luptă), care are un instrumentar minimal teologic și reflectează asupra Scripturii (pe care o consideră autoritativă) și asupra învățăturilor pe care le extrage el (sau le-au extras alții) din ea cu scopul de a le înțelege, verifica și aplica la trăirea sa creștină, sporindu-și astfel propria înțelegere a adevărului revelat și cunoașterea relațională a lui Dumnezeu în vederea progresului spiritual. Dar știm cu toții că cei care contează în discuții, dezbateri sau scandaluri sunt liderii de opinie și/sau ecleziali (pastori, predicatori, învățători, prezbiteri) care adesea au și o diploma aferentă.

Prin intelectual ar trebui să înțelegem, cel mai probabil, un spirit mai reflexiv, mai frământat, un ins care frecventează lecturi și domenii „necreștine” (istorie, psihologie, filosofie și beletristică) și este cât de cât familiarizat cu marea cultură, apreciind diverse lucruri extra-bisericești (literatură, film, muzică, teatru, arte plastice etc.), preocupat de  (unele dintre) marile întrebări ale umanității, un om care chestionează și evaluează critic aproape tot ceea ce aude și se raportează mai ales la mesaj/argument și mai puțin la emițător pentru a-i discerne autoritatea. Cel mai probabil, un astfel de personaj e relativ incomod fiindcă pare să știe mai multe decât media, să despice firul în patru, să complice (inutil?!) lucrurile și să aprecieze înțelepciunea „lumească”. Cel puțin așa pare.

Insist aici, nu prea avem intelectuali evanghelici în sensul propriu al cuvântului, ci cel mult oameni cu aspirații intelectuale. Nu avem nici teologi români de anvergură – cum îi au ortodocșii pe Stăniloae, I. Bria, I.G. Coman, Ene Braniște sau chiar Ioan I. Ică jr (care n-a prea scris cărți, dar are o grămadă de studii tematice excelente răspândite prin cărțile altora) – deși avem niște oameni care gândesc teologic, iar asta e important. Nici măcar străinii care influențează puternic direcțiile teologice evanghelice românești nu sunt adesea decât niște pastori sau autori mai influenți, dar nu neapărat teologi, în sens tare.

Cum ar putea exista o cale de relaționare între cele două categorii? Cred că pentru a putea răspunde, trebuie să facem un pas mai departe și să analizăm câteva dintre ispitele posibile fiecăreia.

„Intelectualii” sunt ispitiți să creadă că rafinamentul lor le permite să privească de sus la oricine, să disprețuiască incultura și ignoranța celorlalți, riscând astfel să le desconsidere și credința prea „simplă” la pachet cu credinciosul cam.. mărginit. De unde și riscul de a deprecia o credință autentică, dar mai îngustă, poate chiar habotnică, și de a supraaprecia în sine intelectul mobilat sau inteligența ascuțită. La această superbie dublată de dispreț se poate adăuga și un cinism otrăvitor, care acționează și asupra celui care-l nutrește, dar și asupra celor cu care interacționează. Simțindu-și marginalitatea – și oarecum pe bună dreptate, câtă vreme circula în folclorul evanghelic epitetul „intelectălăi”, fără să se știe exact cine sunt sau nu sunt respectivii sau cel puțin eu nu am reușit să identific vreunul anume, dar toată lumea trebuia să se ferească de asta ca de o boală necunoscută – „intelectualul” riscă să se izoleze de comunitate sau trăiește în mijlocul ei cu frustrarea celui pururi neînțeles, într-o trufie autistă, ranchiunoasă și necontenit bombănitoare. O altă ispită este, evident, „contaminarea” cu tot felul de ideologii ale momentului, cunoscută fiind tentația idealistă a intelectualului (vezi cartea lui Paul Johnson, pe subiect).

„Teologii” sunt ispitiți de aroganța de a crede că ei știu tot ce e important de vreme ce se ocupă cu textul sacru și, din acest motiv, să extindă această „cunoaștere superioară” de care au parte la toate domeniile (științe exacte, științe sociale, tehnică și tehnologie etc), exprimând puncte de vedere ultimative și autoritative mai ales în domenii (sau pe subiecte) controversate pe care, în mod evident, nici măcar nu le înțeleg la nivel elementar. Prin urmare, pot ajunge să creadă că nu au ce învăța de la nimeni altcineva, nu pot primi lecții de la alții și, evident, cu atât mai puțin de la niște „intelectuali” prea lumești (care nu sunt suficient de îmbisericiți). Un alt pericol este cel al fricii ca nu cumva tentațiile intelectuale să-i tulbure/fure turma. Frică de înțeles într-o anumită măsură – dar pe care o pricep mai puțin în dreptul calviniștilor și penticostalilor (unii știind că lucrurile sunt deja prestabilite, ceilalți știind că Duhul Sfânt este foarte prezent și activ în viața fiecărui credincios pentru a-l călăuzi), însă asta e numai o observație parantetică. Ar mai putea apărea aici și orgoliul (dublat de o teamă) de a nu fi dovedit incompetent pe subiectele abordate și nevoia de a compensa prin tonul autoritar sau prin inventarea unor adversari care urmăresc discreditarea lor. Iar la asta se adaugă uneori și ispita suspiciunii generalizate și arogante la adresa tuturor celor de altă părere. Tot la frici intră și aceea de a nu-și pierde identitatea în dialogul (inevitabil!) cu alte identități. Nu în ultimul rând, poate apărea și tentația excepționalismului: vocea profetică, personajul mesianic, ultimul apărător al adevăratei credințe etc.

Cu siguranță sunt și altele, dar cred că cele enumerate sunt destul de reprezentative.

Antiintelectualismul nu doar că există, dar el este cumva inerent identității evanghelicilor români și nu numai – fapt remarcat de către Mark Noll (The Scandal of the Evangelical Mind) sau Gene Edward Veith jr (de văzut, de pildă, prefața la Citind printre rânduri). Începuturile baptismului și penticostalismului, de pildă, în România au afectat cercuri modeste social. Și nu e absolut nimic rău în asta. De asemenea, în timpul comunismului, monopolul ideologic obliga, practic, credincioșii evanghelici să își restrângă orice ambiții intelectuale, dacă voiau să nu își compromită credințele. Aceste realități însă au dat și un vlăstar sălbatic sub forma mândriei proletare de a fi oameni de rând (fără mulți știutori de carte) – cu mici excepții – trufie care face încă ravagii în unele cercuri. Câteva profesii au scăpat însă de sub un eventual oprobriu și, inclusiv sub influență proletcultistă a epocii, au ajuns să pară în mișcarea evanghelică postcomunistă meserii „intelectuale” (așa cum erau privite în timpul comunismului de către „proletariat” și „țărănime”): doctor, inginer, profesor – toți aceștia puteau face dovada unei utilități sociale și nu se ocupau de speculații filosofice sau teologice suspecte. Dar, evident, ei nu sunt deloc, prin natura profesiei, niște intelectuali în adevăratul sens (deși unii și-au dezvoltat astfel de valențe), ci doar niște profesioniști care au avut nevoie de mai multă școală pentru calificarea lor de vârf.

Acest antiintelectualism (strâns legat de antielitism, dar dublat ironic de un elitism al „spiritualilor”) se reflectă în ceea ce se citea/citește în cercurile evanghelice, în afara Bibliei și a lecturilor imediat conexe: meditații, studii biblice, devoționale, spiritualitate, autoeducație, romane „creștine”, mărturii etc. De asemenea, se reflectă în amatorismul manifestat în diverse domenii care reclamă un anumit efort, o anumită competență, o anumită cultură și un oarecare rafinament: poezia, muzica, scriitura, capacitatea de a purta un dialog cu un om de cultură de altă confesiune sau din afara creștinismului. Iar ceea ce e antiintelectualist aici e nu lauda „sincerității” în detrimentul calității artistice, ci refuzul și interdicția evaluării critice a oricăror producții evanghelice (care musai apreciate fiindcă sunt făcute „pentru Domnul”), pe de o parte, dublat de obligația de a scrie, compune, concepe „pe înțelesul tuturor”. Această atitudine are de-a face și cu încercarea de a limita orice manifestare cu iz artistic la perimetrul strict al mediului confesional și la capacitățile acestuia de „absorbție”. Aici, inevitabil vorbim despre „sus” și „jos”, despre „valoare” și „non-valoare” culturală, dar este vorba despre o evaluare care nu are conotații spirituale, ci strict culturale, artistice. Pur și simplu așa se prezintă produsele și producțiile culturale, iar evanghelicii nu excelează de regulă în astfel de zone. Asta n-ar fi o problemă dacă nu ar începe să fie suspectații puținii care dau semne de „emancipare”.

Rezumând, ceea ce nu este înțeles și suficient de accesibil pentru o masă cât mai semnificativă, adesea devine suspect și chiar vinovat în mediul evanghelic, iar acest elan nivelator cultural cred că poate fi numit cu îndreptățire antiintelectualism. Am mai putea adăuga că recensămintele relevă o pondere mai scăzută a evanghelicilor cu studii superioare și un grad mai mare de analfabetism printre evanghelici – ambele raportate la media națională (vezi datele statistice). Așadar, acesta este lucrul la care mă refer și nu consider că antiintelectualismul este imputabil unei persoane anume, ci cred că e mai degrabă un spirit destul de prezent în multe locuri, chiar și la oameni cu studii superioare și la oameni interesați de (un anumit fel de) carte.

Uneori, acesta se cuplează în mod nefericit cu disprețul neputincios, cu diabolizarea lucrurilor aflate la un nivel inaccesibil. Frica, lenea, incompetența, superficialitatea – toate au partea lor în configurarea acestei stări de fapt, fără să fie singurele explicații. Căci există și factori obiectivi sau predeterminați: lipsa unui etos care să stimuleze prezența culturală dinamică, lipsa unui know-how, culpabilizarea spiritului dubitativ și a oricăror preocupări care nu pot dovedi o aplicabilitate spirituală imediată, obligativitatea soluțiilor rapide și simple, moralismul și legalismul, circulația ideilor și a nivelului acestora în mediu etc.

Soluția pe care o propun nu elimină nicidecum ispitele, nici nu rezolvă problemele reale sau închipuite existente, ci vizează altceva, după cum voi încerca să argumentez. După părerea mea, o astfel de soluție este dialogul continuu oricât de incomod. Chiar și atunci când e posibil numai de la distanță sau mediat.

În măsura în care există cele două tabere sau se percep ca atare (și, după părerea mea există, fără să aibă granițe precise, ci variabile), cred că tot ce pot face este să dialogheze cu încăpățânare. Evident, pentru dialog e nevoie de o anumită predispoziție, de o disciplină, de o deschidere spre alte puncte de vedere, de o igienă relațională, de o smerenie… epistemologică, de un minim respect reciproc și încredere etc. Etichetele ieftine, aplicate cu sârg, și monologurile autarhice nu ajută nimănui, decât cel mult unui nucleu de luptători și  adepți plini de fervoare. Dar nu cred că biserica și „teologii” ei actuali își pot permite să se lipsească de mesajul pe care-l aduc „intelectualii” dinspre cultură și societate. Sau pot, dar cu riscurile și consecințele aferente. Și  nici invers. Biserica, în momentele sale cele mai importante din istorie, a răspuns mereu la niște probleme resimțite foarte acut sau dureros nu doar în interiorul ei, ci neapărat și în societate, a venit cu soluții autentice, consistente la niște nevoi reale și profunde. Acest lucru nu se schimbă nici azi. Teologia are întotdeauna o importantă dimensiune contextuală, la fel și studiul și aplicarea Scripturii, iar asta impune o cât mai bună cunoaștere a contextului (și a celui inițial, și a celui actual). Și acesta este punctul în care „teologii” și „intelectualii” se pot ajuta reciproc.

Nu spun că un astfel de dialog va fi simplu sau că nu va înregistra sincope. Dar este absolut necesar, în opinia mea. Altminteri, puriștii (teologi) riscă să devină un ghetou autist, iar rebelii (intelectuali) o disidență externă comunității. Cum poate mișcarea evanghelică spera să articuleze o replică măcar onorabilă la ideologiile seculare dacă nu se poate stabili un dialog interior între propriii oameni cu oleacă de carte? Cine și în ce limbaj s-o facă? Cui să se adreseze?

Ceea ce propun ar mai putea funcționa și ca soluție la importul permanent – inevitabil până la un punct, dar și extrem de păgubos sub multe aspecte – de teologie gata gândită de alții (mai ales de americani) și adaptată fără nicio contextualizare. Oricum, importul nu va înceta și nici nu ar fi bine să înceteze cu totul, dar există o șansă firavă să se mai producă și ceva realmente autohton, în afară de copiile după schemele de gândire ale altora sau lucrări rămase în cercurile închise ale mediului academic (adesea devenit un univers închis – cauzele și vinile fiind împărțite) unde sunt tratate și subiecte de interes mai general.

Ceva ar trebui/merita făcut, fiindcă în sfera teologiei românești evanghelice populare se lucrează adesea cu instrumentar și deziderate (implicite, nu explicite) de secol XIX: cu iluzia că se pot crea sisteme teologice complete și închise, cu un soi de pozitivism optimist în explicații teologice definitive, sărind complet peste realități abisale precum holocaustul sau gulagurile comuniste, păstrând încă nostalgia creștinismului dominant care poate impune (nu propune) și care, în virtutea revelației divine pe care se fundamentează, ar avea și drepturi divine asupra societății, cu un mesianism similar grupărilor politico-revoluționare etc. Apropo, dialogul cu știința secolului XXI nici măcar nu a început în mediul evanghelic românesc (cu foarte mici-minuscule excepții). Deocamdată avem doar tatonări apologetice, dar nu dialog – căci dialogul presupune să vorbești și tu limba celuilalt (adică să înțelegi), nu să-l obligi exclusiv pe el să o vorbească pe a ta. Și nici să-l caricaturizezi ca să-l poți demonta.

Sunt tot mai mulți absolvenții de studii superioare, iar unii dintre ei chiar deștepți și bine instruiți (posibili „intelectuali”). Destui (nu doar dintre ei, curentul e mai larg) nu mai privesc cu reverența de odinioară la mesajele din amvon și interacționează critic cu ceea ce li se spune. Nu de puține ori au dreptate să chestioneze, să conteste sau să se nedumerească. Dacă acest dialog al lor cu comunitatea (și, să nu ne iluzionăm, e vorba mai ales despre liderii comunităților) nu va fi încurajat și valorificat, cred că toată lumea va avea de pierdut. Ei, că se vor îndepărta spre nu se știe ce, ceilalți, că se vor închide să nu audă lucruri incomode.

În orice caz, părerea mea e că mingea se află mai degrabă în terenul „teologilor” care au posibilitatea să discrediteze public și să sancționeze comunitar pe oricine, stabilind strategii pentru viitor. Evident, problema e mai complicată, fiindcă și în tabăra „teologilor” există diverse nivele de autoritate și se pot aplica și sancțiuni celor din „sistem” care dau semne de prea multă deschidere „intelectuală”. Dar, una peste alta, enoriașii se uită totuși mult mai repede și mai cu încredere în gura „teologilor” după declarații clare, normative, lămuritoare decât în gura „intelectualilor”, care „complică lucrurile (inutil)”, cum zice folclorul.

Una dintre problemele cu care ne confruntăm și care apare tot mai frecvent în prim-plan este lipsa/criza de identitate a evanghelicilor. Și această criză este un alt motiv pentru care un conflict acutizat între „teologi” și „intelectuali” este o idee proastă. Fiindcă identitățile nu sunt ușor de conturat și bine-ar fi să nu se coaguleze sectar, izolaționist și agresiv. Nici să rămână în termeni exclusiv negativi – tăind mereu pe toți cei care nu reprezintă evanghelismul adevărat și punând în evidență mai ales cum nu sunt evanghelicii. Zbaterile de acum, cu toate conflictele aferente, reprezintă oricum și niște demersuri identitare, dar mult mai de folos ar fi ca acest proces să fie asumat și conștient, constructiv și vizionar. Nu e cazul, deocamdată, n-are rost să ne amăgim. Dar măcar să admitem posibilitatea asta în viitor.

Această discuție nu elimină importanța eclesiei, nici nu sugerează cumva că tot creștinismul s-ar reduce la gâlceava avută aici în vedere. Am adus-o însă în prim-plan pentru că o consider importantă pentru viitor și cred că trebuie făcut ceea ce depinde de fiecare pentru a găsi o cale de depășire a blocajelor atunci când apar. Trebuie să mai fac câteva precizări. Nu mă interesează să ierarhizez nici oamenii din biserică, nici vocațiile sau darurile lor. Dar mi-e clar că unii au mai multă responsabilitate publică decât alții. Iar în lupta pentru adevăr a fost nevoie, de-a lungul istoriei creștinismului, nu doar de comunități hermeneutice și de credință, ci și de eforturi și capacități intelectuale. Fără să încerc să introduc vreo normă sau vreun etalon de natură intelectuală pentru comunități, cred totuși că folosirea acestor mijloace ține de înțelepciune și poate avea efecte mai benefice decât disprețul spiritual sau sentimental față de orice formă de reflecție critico-analitică.

(Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Revista „Convergențe”

Timp de mai multe luni am lipsit anormal de mult de pe blog. Și asta nu pentru că aș fi decis să-l abandonez, ci fiindcă m-am ocupat de altceva. Iar din acel altceva a apărut acum revista „Convergențe”, pe care vă invit s-o răsfoiți. Cu folos, sper.

Rețin aici câteva paragrafe din editorialul pe care-l semnez în primul număr:

Revista „Convergențe” este un exercițiu de prezență publică a unor creștini. Cu toate riscurile aferente. Specificul acestei reviste ține de faptul că reprezintă un demers deliberat inter- și trans-confesional. Adică am invitat intenționat în același loc mai multe voci, de diverse confesiuni, ca să ne angajăm împreună în complicata și riscanta strădanie de a înțelege câte ceva din problemele societății contemporane și, valorificând la maxim propriile moșteniri spirituale, să ne confruntăm cu aceste probleme. Iar apoi să vedem cu ce ne alegem și ce putem construi împreună.

Credem că pluralismul perspectivelor denominaționale poate fi stimulativ și revigorant, atât pentru inimă, cât și pentru minte. Evitând capcana unei uniformități iluzorii și fără personalitate, precum și pe cea a cacofoniei războinice, vom opta pentru valorificarea acestor filoane confesionale. Deoarece credem și că este nevoie ca în societate să se facă auzite voci creștine care, păstrând un miez teologic comun, să se angajeze într-un dialog polifonic – armonios, pe cât posibil – cu privire la crizele actuale.

[…]

Împărtășim convingerea că manifestarea publică a convingerilor creștine are de-a face în primul rând cu mentalitatea, trăirile sufletești și conduita creștinului din cele 6 zile dintre două duminici. Acesta este și motivul pentru care vrem ca revista „Convergențe” să reflecte o cât mai mare varietate de vocații care nu se exprimă în spațiul eclezial tradițional și nu se regăsesc de regulă decât în spații publicistice de strictă specialitate.

Găsiți textul integral aici.

La primul număr al revistei au contribuit peste 25 de persoane, de mai multe confesiuni și din mai multe arii profesionale. Așadar, vă invit să citiți, să evaluați, să discerneți.

Despre referendum

Referendumul este legitim sub aspect legal. Îndeplinește condițiile necesare unei inițiative civice și a trecut deja de mai multe etape. Dar rezultatul referendumului va trebui pus în aplicare prin modificarea constituției, fapt ce presupune voință politică. Nu e însă nici pe departe așa grav (cum sugerează contestatarii) că se face acest referendum, fiindcă și alte țări au făcut consultări similare fix pe această temă. Iar în unele cazuri (vezi Irlanda), au avut câștig de cauză cei pro-LGBT.

Referendumul pune în discuție o temă moral-juridică. Această temă este una care poate fi privită din unghiuri diferite. Pentru inițiatori, definiția căsătoriei nu ar face decât să consfințească „normalitatea”. Pentru detractori, definiția căsătoriei aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale. Acest aspect al referendumului nu ține de legalitatea demersului ca atare, ci ține de conflictul dintre concepțiile despre lume și viață ale cetățenilor. Trebuie precizat însă aici că și Declarația Universală a Drepturilor Omului (vezi art. 16) și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (vezi art. 12) operează cu aceeași definiție a căsătoriei precum cea propusă de CpF, iar Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (vezi art. 9) permite legislației din fiecare țară să reglementeze acest „drept”.

Referendumul și chestiunea drepturilor. Să mai insistăm puțin asupra acestui subiect. Definiția drepturilor este un subiect spinos și nu există, așa cum sugerează unii, un soi de unanimitate subînțeleasă cu privire la drepturi în „lumea civilizată”. Am menționat deja referendumul din Irlanda. Dar mai există și alte drepturi care încep să fie promovate (transgender sau pedofilia consimțită) care ridică probleme. Ce vreau să scot în evidență este că definițiile, inclusiv în societatea modernă, sunt mai dinamice și mai fluide, sunt mereu negociate și modificate în funcție de concepțiile epoci. Va rămâne mereu o tensiune între „vechi” și „nou”, iar vechiul nu e echivalent cu răul și nici noul cu binele. Conservatorismul, cum sugerează însuși sensul termenului, luptă pentru apărarea societății și a unor valori, iar progresismul pentru evoluția ei într-o anumită direcție. Dar ambele sunt necesare pentru a conferi și stabilitate, și dinamică.

Referendumul nu va salvgarda definitiv familia sub aspect legal. În acest moment, codul civil nu permite căsătoria între persoane de același sex. Dacă articolul 48 din constituție va fi reformulat potrivit cu propunerea CpF („Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie”), acest fapt nu tranșează definitiv problema în discuție, ci doar complică traseul unor viitoare schimbări și adaugă un hop legislativ mai greu de trecut (dar nicidecum imposibil!). Oricând, un alt demers civic și un alt referendum pot revoca această modificare. Sau revocarea poate surveni la inițiativa parlamentului. O prevedere constituțională are însă darul de a funcționa ca o garanție suplimentară că lucrurile nu se vor putea schimba prea curând și prea ușor.

Pe fond, chestiunea moral-religioasă rămâne, în sens strict, distinctă de cea legală. Citește mai mult »

https://ratioetrevelatio.com/produs/in-sfera-tacerii-richard-wurmbrand-in-dosarele-securitatii-editie-ingrijita-de-maria-hulber/

Richard Wurmbrand, de la personaj legendar la personaj istoric

Am dat de cărțile lui Wurmbrand foarte devreme, din fericire. În vara lui 1994, adolescent fiind, citeam cu aviditate Cu Dumnezeu în subterană, carte cu caracter autobiografic-memorialistic (încă nu-l descoperisem pe Steinhardt cu Jurnalul fericirii). Deși descria orori, cartea mi s-a părut fascinantă. Autorul părea să fi reușit cumva să transfigureze toate suferințele și toate tortúrile, făcând din ele material de modelat caractere impresionante.

Odată lectura încheiată, Wurmbrand a devenit pentru mine un erou legendar, aproape mitologic, un luptător dârz cu un sistem represiv infernal și ucigaș – cel inventat de comuniștii care se lăudau că vor să salveze lumea prin formarea „omului nou”. În paranteză fie spus, peste tot unde a ajuns, comunismul a recurs la teroare, tortură și crimă sistematică, organizată – nu e doar un rateu local, ci produsul inevitabil al unei ideologii bazate pe ură și încălcarea oricăror valori sociale și individuale.

La evanghelicii români nu există un cult al martirilor, cu toate că se regăsesc cel puțin două precedente ilustre în istoria protestantă: Cartea martirilor (1563) de John Foxe și Oglinda martirilor (1660), o lucrare de peste 1600 de pagini despre persecuțiile la care au fost supuși anabaptiștii. Dacă ar exista însă astfel de recunoașteri, Richard Wurmbrand ar fi unul dintre candidații serioși la veșnică pomenire.

Drumul de la eroul legendar la personajul istoric a fost unul marcat de câteva momente interesante. Pe acest traseu, pe lângă episodul dedicat lui Wurmbrand în emisiunea Memorialul durerii, aș mai puncta 2 referințe care, la vremea lor, m-au surprins.

În jurnalul său (Jurnal 1941-1969), Mircea Eliade marchează momentul în care Richard Wurmbrand ajunge în atenția Occidentului (atenție care va spori exponențial după 6 mai 1966, dată la care a fost audiat de o subcomisie a Senatului SUA).

New York, 24 aprilie (1966)

Aflu de la B.C. că un pastor luteran, Richard Wurmbrand, tocmai a sosit din România. (A fost „răscumpărat” de luteranii suedezi.) B. îmi spune că este un soi de Sfântul Paul. Evreu convertit care crede așa cum se credea în vremea persecuțiilor. Zece ani de închisoare. Torturat (i se văd încă urmele rănilor), pe deasupra și tuberculos, supraviețuiește printr-un fel de miracol. Știe destul de bine engleza, este un predicator inspirat, clocotitor. Cum a fost internat într-un lagăr în timpul guvernării Antonescu, nu poate fi bănuit de „fascism”. Aproape nu îndrăznesc să povestesc ororile la care a fost martor în închisoare.

Eliade adaugă pe urmă câteva dintre atrocitățile petrecute în pușcăriile comuniste, iar însemnarea următoare din jurnal o dedică tot lui Wurmbrand.

Steinhardt îl pomenește pe același Wurmbrand în Jurnalul fericirii, dar îl surprinde pe pastorul luteran într-o ipostază mai neplăcută – cea de luptător împotriva sectanților iehoviști (cu care se pare că avea o relație destul de tensionată în pușcărie). Autorul este surprins, de vreme ce imaginea sa, conturată în închisoare, despre Wurmbrand e una eminamente pozitivă:

Gherla, 1964

Se organizează ședințe. La una dintre ele, pentru combaterea sectanților, ia cuvântul pastorul luteran Wurmbrandt care-i beștelește pe iehoviști. (Urât. Nu-mi place. Iehoviștii sunt cum sunt, dar deocamdată ne aflăm camarazi de suferință. Dar nu-i adevărat ce spune Wurmbrandt? E, adevărul însă nu se cuvine a fi rostit oricând și oriunde. Ne o valoare absolută. În curtea închisorii și-n prezența administrației adevărul despre iehoviști este că sunt niște bieți nătângi, ci că sunt niște victime și niște martiri.) Sunt cu atât mai nelămurit cu cât despre Wurmbrandt nu știu și n-am aflat decât lucruri foarte bune.

Lucrurile bune care se știau despre Wurmbrand în pușcărie sunt confirmate de către alți colegi de celulă. Preotul greco-catolic Tertulian Langa îi face un portret foarte grăitor:

Wurmbrand era aşa de slăbit încât abia îşi trăgea sufletul, răspundea tuturor întrebărilor cu multă amabilitate dar abia trăgându-şi sufletul. A fost un model de reculegere, de interiorizare, de trăire în unire cu Cristos, dar era atât de slab, atât de slăbit, încât numai sufletul era viu în el, iar trupul urma sufletul, era ca o umbră care mergea după sufletul mereu viu, mereu în viaţă. Ăsta era pentru mine acolo Wurmbrand. Îmi dovedea ce înseamnă puterea spiritului, cum spiritul poate să ducă un trup mort după el. Wurmbrand era o mumie, dar care avea un spirit viu în ea şi care târa după ea această mumie…

Iar cel care avea să-i devină un bun prieten, reformatul Ferenc Visky îi dedică mai multe istorioare dintr-o cărțulie despre viața în închisorile comuniste (70 de povestiri despre pușcărie și prieteni), pe care le inaugurează însă cu acest portret – care confirmă strategia torționarilor de a-i pune pe toți preoții și pastorii laolaltă, ca să nu-și continue activitatea pastorală:

La începutul anilor de pușcărie, eram într-o celulă comună cu ceilalți deținuți politici, mai târziu însă ne-au adunat pe toți preoții la un loc, fiindcă cei mai mulți își continuau pastorația și printre deținuți.

Odată, ușa celulei s-a deschis și printre noi a fost azvârlit un bărbat înalt, doar piele și os. S-a uitat în jur și a spus apoi, fără teamă:

– Fraților, Domnul își adună iar poporul Său.

Era Richard Wurmbrand. Se potrivea greu șabloanelor la îndemână, nu doar prin statura înaltă, ci și prin alcătuirea sa spirituală. Cunoștea toate închisorile mari ale României. Nu toată lumea vorbea admirativ despre el, dar doar acela să arunce asupra lui piatra dogmaticii, a rasismului său sa a oricărei teorii, care a trecut prin bolgiile închisorilor, de la Jilava, prin Pitești, până la Gherla.

S-a împlinit oare, prefeția lui Richard? Români, unguri, sași, evrei, evrei creștinați, reformați, ortodocși, catolici, evanghelici, greco-catolici, unitarieni, reprezentanți ai unor confesiuni mai restrânse, monahi și mireni, la etajul al II-lea din aripa veche a închisorii din Gherla, într-o singură celulă. Prilej mai bun nici că se putea.

Casa rugăciunii, iată.

Un fapt care a stârnit controverse și patimi este presupusa convertire a lui Wurmbrand la ortodoxie. Cei care plasează această ipotetică convertire în perioada detenției nu au de partea lor vreo atestare documentară în dosarul de la CNSAS. Iar o schimbare a confesiunii pe patul de moarte este infirmată ferm de către cercul apropiaților lui Wurmbrand, din ultima parte a vieții sale. Deși pare, așadar, foarte improbabil să fi existat o convertire, rămâne interesantă în sine această bătălie pentru personalitatea lui Wurmbrand purtată de ortodocși și evanghelici, în condițiile în care personajul-problemă era un luteran cu puternice deschideri ecumenice.

Richard Wurmbrand poate fi trecut, fără teama de a greși, în rândul personalităților care au luptat să convingă Occidentul că dincolo de Cortina de Fier se întâmplă crime cumplite. Alături de un Viktor Kravcenko, a cărui carte I Choose Freedom (1946, SUA) când a fost tradusă în franceză, în 1947, i-a determinat pe comuniștii francezi să-l dea în judecată pe autor; de Alexander Soljenițân, cu Arhipelagul Gulag (1973); sau de românul Paul Goma, expulzat în 1977 și supranumit „Soljenițîn român”.

Cel mai important pas pentru așezarea personajului legendar Wurmbrand în istorie este însă cel al documentelor. Cercetătoarea Maria Hulber și-a asumat (la îndemnul lui Otniel Vereș, după cum mărturisea la lansare) acest efort de restituire istorică și, după ce a parcurs cele peste 8000 de file și peste 9500 de pagini ale dosarului în 36 de volume de la CNSAS, a făcut o sinteză a celor mai reprezentative documente pe care le-a publicat în cartea În sfera tăcerii. Richard Wurmbrand în dosarele Securității (Oradea, Ratio & Revelatio, 2018).Citește mai mult »

După Ionatan – despre amatorism, mediocritate și impostură

 

S-au împlinit zilele astea (a murit pe 16 aprilie și a fost înmormântat pe 19) 8 ani de la trecerea lui Ionatan Piroșca la cele veșnice. Periodic, în discuțiile pe care le am cu oameni care l-au cunoscut (sau nu), revine numele și activitatea lui. A fost incontestabil unul dintre cei mai importanți poeți evanghelici – nu mă încumet să fac o ierarhie.

A murit încă tânăr, la nici 52 de ani. Scria bine, după cum puteți vedea pe blogul lui încă vizitabil. Avea talent, vocație. Era un vizionar. Credea că în viitor se va coagula un adevăra curent „cristic” (cum îl numea el) în literatura română.

În ultima parte a vieții, trăia pentru a scrie și pentru a-și ajuta fetele să își găsească un rost în viață. Ar fi putut umple rafturi întregi de versificații ieftine, fiindcă rimele îi ieșeau fără efort. Dar nu voia să facă asta. Cu siguranță, volumele sale sunt de valori inegale, dar Ionatan nu era omul care să facă rabat de la ceea ce înțelegea prin poezie. Mai făcea câte-o concesie celor care voiau să se apropie de poezie, dar erau speriați de limbajul prea… încifrat. Însă chiar și volumele mai „tradiționale” (precum Iertare pentru ghimpi) reușesc să te surprindă, să te transpună, să-ți deschidă prin metafore orizontul unei alte lumi. Pe scurt, nu abdica de la modul în care își înțelegea exigența acestei vocații. Tabla înmulțirii cu cerul, Liniștea dintre două tăceri, Îngerul cel mai scurt înspre mâine sau Iertare pentru ghimpi sunt volume care te avertizează de la bun început să urmează altceva.

Când mă uit însă astăzi la ce „poezie creștină” domină peisajul și ce „poeți” se publică, mărturisesc spășit și înciudat că mi-e rușine de Ionatan. Nu de Ionatan-omul, care era mai degrabă dispus să fie îngăduitor cu orice aspirant la consacrarea literară (oricât de… nepriceput s-ar fi arătat) învățabil, ci de Ionatan-poetul care a rămas stingher, ridicol de stingher în peisajul editorial românesc extrem de arid, când vine vorba despre voci valoroase autentice.

„Poeții” de azi au prins care e rețeta câștigătoare. Dacă ai bani, te publici. De fapt, nu doar „poeții” procedează așa. Sunt destui grafomani care, fără să aibă nimic de spus, profită de faptul că au bani și scot maculatură teologică pe care o citești numai dacă ești plătit (dar și atunci cu revoltă și lehamite). Revenind la „poeți”, sunt destui care au ajuns să creadă atât de mult în ei înșiși, încât sugerează că „creațiile” lor sunt inspirate divin, nu pot fi atinse, nici măcar de normele gramaticale.

Unii au produs deja kilograme de maculatură astfel „inspirată”. Evident, musai introduse niște nuanțe. Rețin dintr-o discuție a lui Dorin Mureșan cu Liviu Mocan o idee interesantă: fiecare trebuie să exceleze în intervalul său de kitsch, mediocritate sau profesionalism. Putem fi de acord.

Și totuși, iată dilema: cum poți face să sancționezi amatorismul fudul, mediocritatea perseverentă și impostura în formă continuată fără să distrugi cu totul un autor care bate la porțile afirmării? Unii au deja o „operă” în spate (de la 3 cărți în sus), fără ca între volumul de debut și cel mai recent să se vadă un progres, o schimbare în bine. Cei mai necizelați dintre membrii grupului „Cuvinte la schimb” (inițiat de către Ionatan Piroșca) scriau mai bine decât mulți dintre cei publicați și promovați acum ca „poeți”.Citește mai mult »

Ne pot face sărbătorile mai buni?

De Paște sau de Crăciun, cei care merg la biserică sunt, în general, mai mulți și mai bine îmbrăcați. Nu doar că oamenii se gândesc ceva mai mult la „cele sfinte”, dar simt și nevoia să îmbunătățească nițel aspectul exterior, forma de prezentare. Atât prin veșminte, cât și prin participarea ca atare se transmite un plus de interes, mai multă solemnitate și un soi de prospețime. E că startul unui maraton când multă lume se prezintă fresh, cu ținuta încă impecabilă și cu speranțele neîncercate.

Sunt adesea blamați creștinii care dau pe la biserică doar cu prilejul marilor praznice de peste an. E într-un fel de înțeles nemulțumirea pentru slaba frecvență din restul anului. Cu siguranță, e mult formalism și destulă indiferență în stilul acesta de relație cu biserica.

Și totuși… Am remarcat cu ani în urmă, la slujba de Înviere, de la miezul nopții, că Ioan Hrisostom semnalează creștinilor marca excepțională sub care stă această sărbătoare. În esență, el spune că bucuria e atât de mare, încât absolut niciun motiv (perfect legitim în alte împrejurări, probabil) nu ar trebui să împiedice comunitatea să se strângă laolaltă și să celebreze victoria lui Cristos. Trândavii și mincinoșii, delăsătorii și pătimașii sunt toți chemați să asiste.

De ce? Unul dintre motivele pe care le bănuiesc e că această bucurie are potențial contagios. Și chiar așa, de ce ar fi sărbătoarea un prilej de dojană pentru creștinii la „fără frecvență”? De ce nu ar fi, la fel de bine (ba chiar mai bine) un prilej de a arăta tuturor ce pierd dacă nu vin?

Căutătura încruntată și vorba dojenitoare au virtuțile lor. Dar sugerează involuntar că salahorii sunt nemulțumiți de cei care vin doar când e rost de spectacol și de sărbătoare. În rest, ei nu pun umărul să ducă greul. Se pune accentul, cel mai probabil în chip nedorit, pe ideea de corvoadă. Sau, dimpotrivă, creștinii care bifează cu regularitate toate activitățile par o castă superioară de inși mai merituoși decât restul.

Or, dacă tot sunt prezenți mai mulți în biserică, sărbătoarea ar putea fi folosită pentru a etala tot ceea ce face creștinismul să fie fascinant, irezistibil, autentic și real. Învierea, de pildă, e evenimentul care dă sens credinței, care anticipează și introduce noua împărăție, care configurează radical datele întrupării. Abia după deznodământul Învierii speranța omului are un temei și împăcarea sa cu Dumnezeu devine viabilă.

Se poate vorbi despre abisul întrupării, despre improbabila ipostază a unui Dumnezeu-om. Despre scindarea ființei umane, despre depărtarea abisală a omului de Dumnezeu și de semeni… Nu chestii facile sau amuzante, dimpotrivă. Dar nici scorțoșenia virtuoșilor silitori, cum nu se mai întâmplă…

Există atâta bogăție, valoare și frumusețe în creștinism încât ar fi păcat să rămânem de sărbători la dojana moralistă. Și când sunt atât de multe motive de uimire și bucurie, să rămânem la atitudinea ranchiunoasă a fiului cel mare, nemulțumit că risipitorii încă mai profită de libertatea lor neîngrădită.

Nu știu dacă sărbătorile ne pot face mai buni. Probabil că doar scot din noi ceea ce zace tot anul acolo. Dar cu siguranță sărbătorile sunt un prilej de a etala tot ceea ce motivează un creștin să fie bun, milos, încrezător. Iar dacă astea nu sunt suficiente pentru ca un privitor ocazional să devină măcar curios, atunci nici culpabilizarea dăscăloasă nu cred că are șanse mai mari.

Cicadele continuau să cânte… sau despre un Dumnezeu absent

Nașterea lui Cristos a trecut aproape neobservată la vremea ei. Iar după aceea, Isus s-a cufundat multă vreme într-un anonimat perfect. Nu s-ar putea spune nici că, mai târziu, ar fi devenit vreo celebritate în epocă decât cel mult într-o provincie nesemnificativă din marele Imperiu Roman. Și asta post-mortem. Abia pe urmă, privită retrospectiv, viața Sa a fost reinterpretată într-o lumină care a impus-o ca unul dintre cele mai importante evenimente din istoria umanității.

De fapt, știți asta și nu fac decât să repet un loc comun. Și totuși… insist. Prezența Dumnezeului întrupat în lume a fost de o discreție derutantă. Nu s-a impus niciodată incontestabil în conștiința lumii. Mereu a rămas o chestiune de credință – în mai mare sau mai mică măsură. Pentru destui – și atunci, și acum – continuă să rămână absent. Pentru mulți alții, e prezent peste tot. Dar fără ca faptul să poată fi dovedit fără tăgadă. E mai la îndemână să-i afirmi absența decât să-i demonstrezi faptic prezența.

Când am citit romanul Tăcere al lui Shusaku Endo, eram încă sub puternica impresie a altui roman Puterea și gloria, de Graham Greene. Revenind însă ceva mai târziu la roman din pricina filmului, dar și a unor discuții, mi-a fost atrasă atenția asupra unei expresii ce se repetă ca un leitmotiv al destinului: „Cicadele continuau să cânte ca de obicei” (s.m.). În Tăcere este vorba, dacă nu știați, despre persecuția creștinilor din Japonia. Și, în vreme ce ei mureau ca martiri, în locul unei intervenții divine spectaculoase care să-i salveze, se aude… cântecul cicadelor. Ca de obicei. Ca de la facerea lumii.

Replica aceasta cade periodic precum o sentință neagră. Indiferent cine moare și din ce motiv, indiferent cât de multă suferință se concentrează pe scoarța pământului, lumea nu se oprește în loc. Nici de uimire, nici de groază, nici din compasiune. Lumea continuă să existe. Cicadele își văd de cântecul lor cvasi indiferent la schimbările lumii. Războaiele, persecuțiile, moartea celor nevinovați, suferința copiilor, torturile – toate acestea rămân, de regulă, fără un răspuns răspicat și audibil din cer. Discreția lui Dumnezeu seamănă, din acest punct de vedere, cu o asurzitoare tăcere.

Pentru unii, Dumnezeu este prezent în fiecare aspect al vieții lor, în fiecare mărunțiș. Dar este așa numai pentru că ei aleg să citească viața în această perspectivă, a credinței. Pentru alții, suferința și absurdul vieții sunt ca un munte de mister, care nu face decât să se înalțe la infinit, mut, colosal de apăsător și copleșitor. În lipsa oricărui Dumnezeu.

Dumnezeu pare absent. Chiar și din propria sa istorie. Discret peste măsură, este „promovat” doar de către adepții lui Isus, care credeau în el. Unii îl văd pe Dumnezeu răsturnând lumea cu susul în jos, coordonând istoria și orchestrând cursul evenimentelor. Alții se uită exact la aceeași panoramă și nu văd decât hazard, coincidențe, decizii bune sau proaste, civilizații care supraviețuiesc și se impun, altele care colapsează și dispar. Fără sens. Cine are dreptate și de ce?

Într-un copil dintr-o iesle să vezi Dumnezeul întrupat. Într-unul dintre nenumărații eroi mesianici ai evreilor, răstignit umilitor ca un criminal periculos, să vezi pe Dumnezeul care se sacrifică pentru om. Să crezi în ideea ilogică, irațională, inacceptabilă că Dumnezeu, dacă există, se întrupează. Evreii credeau că e blasfemie, pentru greci, era o țicneală.

De Crăciun, s-au petrecut lucruri care trebuie crezute. De Paște, așijderea. Înviere? Citește mai mult »

Trăim un creștinism administrativ

Privind la felul în care merg lucrurile în creștinismul evanghelic (dar nu numai), îmi pare imposibil de evitat constatarea că funcționăm într-o paradigmă pregnant administrativă. Poate că aceasta e și unul dintre motivele pentru care viața noastră, ce are un parcurs prea puțin… administrativ, se armonizează adesea dificil, cu opinteli și sforțări, cu o credință standardizată și birocratizată.

Să luăm de pildă relația dintre instituții și comunitate. Deși, teoretic și în mod tradițional, comunitățile locale (fie baptiste, fie penticostale) își revendică drept model Biserica primară, unde prioritatea cădea pe chestiuni spirituale și unde aspectul organic al adunării era foarte vizibil, în practica actuală, instituțiile care au căpătat forță și importanță sunt tot mai multe și mai puternice: comunitățile zonale, uniunile, școlile teologice, organizațiile confesionale concurente etc. Acestea exclud membri (adică biserici întregi), iau măsuri împotriva unor pastori, stabilesc criteriile de validare a pastorilor, stabilesc direcții strategice…

Există o incontestabilă ierarhie de facto, chiar dacă mereu e ascunsă sub titulatura comunitară standardizată „frate”/„soră”. În ultima vreme, aceste structuri ierarhice au fost adesea contestate, puse sub semnul întrebării, privite cu neîncredere ori, în unele situații, s-au discreditat singure prin vocile unor glăsuitori reprezentativi (cel mai celebru este cazul fostului purtător de cuvânt al BOR, ca să culegem exemple din ograda altora). Totuși, ele continuă să existe și să exercite o influență și o autoritate semnificativă.

Putem porni și de la bază spre vârf. Adunările generale ale bisericilor poartă o tot mai puternică amprentă a unor ședințe de asociație, adunări ale acționarilor sau ședințe de partid: raport de activitate, raport de gestiune, alegeri democratice de membri, evaluări de candidaturi, presiuni, manipulări, grupuri de interese etc.

Cum spuneam și cu alte ocazii, pastorii sunt evaluați după criterii preponderent cantitative și/sau de imagine: spirit managerial, capacitatea de a spori numeric o comunitate, elocința, gradele universitare, deschiderea sau închiderea teologică (fără să fie vorba, efectiv, de o evaluare a ortodoxiei dogmatice într-un sens tare).

Toate aceste preocupări ale fiecărei comunități au foarte puține în comun cu modelul invocat: cel al Bisericii primare. Care Biserică nu pare să fi avut adunări generale pentru proiecte de buget, nu alegeau comitete în mod „democratic”, nu își alegeau pastorii cu 3/4 din voturile valabil exprimate, nu cereau spirit antreprenorial sau proiect managerial pe următorii 5-10 ani, nu voiau clădiri noi și încăpătoare.Citește mai mult »

NT Wright la Cluj, ziua 2 (pseudoreportaj)

Sunt oameni pe care merită să-ți dai silința să-i vezi și auzi. Cred că N.T. Wright este unul dintre ei. Indiferent dacă ești sau nu de acord cu teologia lui. Așa se face că am hotărât ca măcar pentru una dintre cele trei zile ale evenimentului organizat de Edictum Dei, să ajung și eu la Cluj.

Am pornit mai devreme, împreună cu Luci, ca un cumva marele purgatoriu al călătorului care trece prin Florești să ne împiedice să ajungem la timp. (Organizatorii ne-au prevenit într-un email că locurile rămase neocupate de către cei înscriși, cu 15 minute înainte de ora 19.00, se vor redistribui.) Plus că mai mulți amici, prieteni și cunoscuți s-au strâns cu acest prilej în Cluj. Așa că aveam toate motivele să ne înființăm și noi cât mai degrabă.

Primul test pe care l-am trecut cu brio a fost cel al locului de parcare. Am găsit unul „cald” încă și l-am cotropit cu toată încântarea pe care o încearcă un șofer într-un mare oraș aglomerat. După care, ne-am aruncat în frigul și zăpada primei zile de primăvară astronomică autentică.

Ca să ne încălzim pentru conferință, am poposit la o cafenea unde cei mai vicioși (eu cu Dănuț) au băut cafea cu scorțișoară și cuișoare, iar cei mai virtuoși (Luci cu Dorin), „limonăzi”. Ăstimp, am pus țara la cale, am vorbit despre edituri, manuscrise, talente, autori români, artă, cărți ce urmează să apară (între altele, se anunță Omul evanghelic, finalizată în sfârșit!). Am tras concluzia, autoironică și culpabilă, că totuși păcatul bârfei preocupate e un pic mai tolerabil decât cel al indiferenței crase.

Cum necum, a sosit momentul întrării în sală. Eram trecuți cu numele și prenumele în catastife albe, de foi A4 capsate, grupate alfabetic. Ne-am luat biletul de intrare și am început să ne căutăm locuri în Auditorium Maximum, al UBB. Dar nici n-am pășit bine în sală că am început să întâlnim fețe cunoscute. Și am petrecut vreo jumătate de ceas dând binețe, conversând, deliberând, planificând, explicând, scuzând erori, aducând informații la zi etc.

Primul la cuvânt a fost Vlad Luca, reprezentantul organizatorilor – care merită felicitați pentru acest eveniment. După o introducere scurtă și la obiect, a urmat părintele Stelian Tofană, profesor de NT la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB. Rolul domniei sale a fost să-l prezinte pe invitat. Prezentarea a fost lămuritoare și convingătoare, cu accente nobile de partidă de box ad-hoc. În câteva reprize scurte, biblistul clujean a punctat admirabil pe tabelă cu câteva lovituri bine țintite atât înspre confrații ortodocși, cât și înspre cei evanghelici. Ca să-l citez: „Cine are urechi de auzit să audă”. Prestația a fost aplaudată pe bună dreptate, nu doar din politețe.

A urmat N.T. Wright tradus de pastorul Vasilică Croitor. Fiindcă nu are rost să încerc să schițez un portret al fostului episcop de Durham – dată fiind anvergura personalității sale academice și publice – mă rezum să consemnez revigorantul accent britanic cu care ne-a vorbit toată seara.Citește mai mult »

Se mai poate recupera compasiunea creștină?

În fața numeroaselor forme de agresiune ideologică și a diverselor forme virulente de manifestare publică, se pare că deficitul de compasiune, în general, și cel de compasiune creștină, în special, începe să crească și să se resimtă. Ca să fiu mai specific, voi nuanța: mi se pare.

Mă declar consternat când văd că, odată ajunși la subiecte fierbinți (bani sau morală publică, să zicem), orice încălcător de standarde tradiționale are mult mai mari șanse să își atragă furie, reproșuri sau sudalme din partea creștinilor. Săracii sunt niște putori ordinare, bolnavii sunt o povară pe sistemul de asigurare (plătit din banii noștri), iar imoralii sunt adversarii ce trebuiesc înfierați cu sfântă mânie sau eliminați din societate.

În general, cei de pe la periferia societății au mari șanse să fie luați la scatoalce de orice creștin înfocat care, culmea, nu mai e dator să-și facă o analiză a motivațiilor, nici măcar să-și cenzureze limbajul, ci poate spune cam ce-i vine la gură (câtă vreme nu „înjură” fățiș).

În orice caz, dincolo de cuvintele mai creștinoide sau mai lumești, atitudinea agresivă se citește transparent. Lideri de opinie (sau influenceri) mai mari sau mai mici lasă loc în comentarii tuturor celor care vor să-și exprime scârba, oroarea sau disprețul față de profitorii sistemului sau față de adversarii creștinismului, indiferent cât justificate sau fanteziste ar fi acuzațiile care li se aduc nelegiuiților zilei.

Creștinismul pare să se fi politizat în suficientă măsură încât să devină o doctrină la care aderi și, după ce ai aderat, începi să combați energic, să râzi de proștii din tabăra adversă, să amesteci idei morale cu teorii economice și cu râcă sau frustrare personală. Important e să îți orientezi tirul spre ținta potrivită și nu care cumva să tragi în „ai noștri” (care, așa imperfecți cum sunt, merită numai respect și aprecieri).

Tot ce poate fi suspectat că dă apă la moară progresiștilor (unde sunt incluși, de obicei, gay, sorosiști, neomarxiști, leftiști, socialiști) este automat sancționat dur, în numele valorilor creștine. Oricine nu se înscrie docil în linia ideologică politico-creștină e bănuit de imoralitate, de erezie, de simpatii neîngăduite sau de lipsă de discernământ.

Toată limpezimea, toată înțelepciunea, toată dreptatea și întreg adevărul par să fi fost răsturnate în ograda strâmtă a celor care se declară vocal și agresiv anti-progresiști, conservatori, apărători ai „valorilor iudeo-creștine” – iar această campanie trebuie dusă musai într-un singur fel și fără rezerve! De unde și puternica impresie de imagine în oglindă: căci și progresiștii militanți solicită același purism ideologic și aceeași obediență cucernică de la susținătorii lor.

Nu e loc de nuanțe, nu e loc de dialog, nu e timp de căutare a unor adevăruri parțiale întru buna conviețuire pământească, nu e loc de negociere cu bune intenții și cu cărțile pe masă. Mai degrabă se încurajează vocalizele înfierbântate, aroganța sigură pe sine, privirea chiorâșă și dojenitoare, atitudinea belicos-justițiară, descărcarea furibundă, disprețul visceral.

E foarte greu – către imposibil – să citești sub aceste straturi de fard public urmele compasiunii pe care o arăta Cristos pentru păcătoși. La modă, acum, sunt imaginile războinice din Vechiul Testament și tiradele apocaliptice ale profeților. Avem, se pare, război politico-ideologic, nu-i vreme de manifestare a iubirii creștine față de aproapele sau față de vrăjmașul ideologic. Nici măcar atunci când se află într-o situație delicată sau în suferință – le merită, el și le-a căutat, așa-i trebuie!!!Citește mai mult »

Creștinismul evanghelic și simțul civic dezorientat

În ciuda fixațiilor apocaliptice cunoscute (și care lasă impresia că ar fi complet dezinteresați de această lume), creștinii din marea familie protestant-evanghelică se pot lăuda cu un pomelnic frumușel de activiști care au luptat în diverse moduri pentru libertăți civice ale celor marginalizați sau oprimați. Enumăr câțiva dintre cei mai cunoscuți: Jeremiah Evarts, William Wilberforce, Desmond Tutu, Martin Luther King, Frank Laubach, Marry Slessor sau, în România, Pavel Niculescu, Iosif Țon, Aurel Popescu, Constantin Caraman, Richard Wurmbrand.

Toți aceștia au considerat că nu e suficient doar să se roage și să aștepte să vadă ce se întâmplă, ci trebuie să și acționeze într-un anumit fel. Nu înseamnă că sunt prin însuși acest fapt mai buni decât alții. Dar sigur nu sunt nici mai răi sau mai necredincioși în pronia divină. Există un curent – și probabil că a existat mereu – de pasivi social care îi acuză mai cu nerv sau mai discret pe cei activi că se implică în lucruri care nu au blagoslovire divină. Și tot ei sunt, mai recent, deosebit de porniți împotriva ONG-urilor, ca și cum toate ar fi ale lui Soros. E totuși de observat și încă un alt aspect, pasivitatea socială îi lovește brusc pe unii atunci când ar trebui să ridice glasul împotriva unor acțiuni discutabile săvârșite de preferații lor electorali (vom reveni la asta).

Trebuie însă adusă aici o corecție la această perspectivă foarte învârtoșată: o grămadă de lucruri bune (de la adopții la îngrijirea muribunzilor) s-au făcut în România ultimilor 25 de ani prin fundații și asociații (adică ONG-uri). Nici nu contează așa de mult pe banii cui, bine că s-au făcut! Probabil că nu ar strica mai multă transparență în ce privește finanțarea acestor organizații. Dar cu siguranță ele sunt în mult mai mare măsură rodul unor inițiative libere, exact așa cum își dorește tot creștinul evanghelic occidentalizat: un loc în care omul să-și manifeste spiritul independent și în care statul să se amestece cât mai puțin.

Cu toate acestea, e interesant de urmărit cum această neîncredere în ONG-uri (care, dintr-odată, ne distrug morala tradițională – mai mult decât discutabilă, dacă efectiv analizăm istoria și trecutul), tratate destul de la grămadă, este dublată de o foarte mare încredere a evanghelicului în statul „mesianic” (coborât acum din cer în SUA, Polonia, Ungaria și, în unele momente, chiar în Rusia). Pe de o parte, așadar, avem dorința ca statul să stea cât mai departe, cât mai la distanță de viața individului, iar pe de alta dorința la fel de fierbinte ca statul să țină cât mai strâns dârlogii societății ca nu cumva lumea s-o ia pe arătura morală.

Și mai interesant e că, deși evanghelicul tipic nu crede decât într-o mântuire individuală (în sensul că fiecare e confruntat cu o decizie personală în ce privește propria mântuire), deodată unii cred și în creștinarea prin forța Statului. Altfel spus, pentru ca dezideratul unei societăți cu morală creștină să fie pus în aplicare, Statul beneficiază o încredere care-l pune într-o poziție în care i se scuză suspect orice intruziune în sfera inițiativelor civice câtă vreme demagogul de serviciu promite o încreștinare legislativă a societății.

Se suprapun aici mai multe lucruri surprinzătoare și divergente: (1) apetența pentru o lume constrânsă la morală creștină, pe fondul unor nevroze apocaliptice tot mai pronunțate (al treilea templul, imperiul mondial etc.); (2) renunțarea la condiția de minoritar neangajat în viața cetății (sau necontaminat de lume) pentru cea de gardian moral al unei societăți libertine; (3) sacrificarea inițiativei private independente la picioarele statului mesianic, ale cărui politici devin automat mesaj divin incontestabil pentru zilele noastre; (4) încrederea aproape oarbă acordată unei entități (Statul) care, în teorie, trebuie luptat ca să fie cât mai puțin implicată în viața cetățenilor de rând; (5) prioritatea acordată politicului ca mijloc de transformare socială în detrimentul și pe cheltuiala spiritualului.Citește mai mult »

Moartea creștinismului și viitorul său

De multe ori [creștinismul] a murit și s-a ridicat din morți
fiindcă avea un Dumnezeu care cunoștea drumul afară din mormânt.
(G.K. Chesterton)

E foarte răspândită opinia că civilizația iudeo-creștină e asaltată din toate părțile și că se dorește lichidarea moștenirii creștine a Occidentului. Sunt destui adepți și detractori care deja cântă sumbru prohodul credinței creștine, unii jelind în avans, iar alții jubilând în așteptarea unei lumi (mult) mai bune.

Și totuși, dacă creștinismul chiar trebuie să moară? Dacă exact acesta este gestul necesar? Tocmai pentru a se putea lepăda de tot felul de… aderențe. Fiindcă, „dacă grăuntele… nu moare”, nu poate rodi. În creștinismul real, viu, autentic, victorios, moartea este mereu însoțită de promisiunea învierii. Dacă șansa creștinismului stă tocmai în moartea lui?

Chesterton susține că, de fapt, creștinismul a mai trecut prin această experiență de cel puțin 5 ori în istorie. Asta la nivel global. Dar câte alte morți locale, punctuale va fi parcurs? Forța creștinismului stă și în capacitatea sa de a muri, dacă întemeietorul acestei religii are dreptate. Căci moartea nu poate înghiți decât ceea ce este al ei.

Cristos promite că „porțile locuinței morților” nu vor birui Biserica. Atunci înseamnă că această poartă nu este nicidecum spre un drum înfundat. Moartea creștinismului nu e o veste proastă, ci promisiunea unui alt viitor. Mai puțin dependent de toate aluviunile din trecut. Un viitor revigorat, care poate aduce și lumii perspectiva speranței.

Când se amestecă prea mult cu mediul său cultural, creștinismul se istovește, devine un instrument, se birocratizează. Oamenii care îl propovăduiesc se agață de el ca de un colac. Dar creștinismul nu este o tehnică de supraviețuire, ci o religiei a speranței, vieții și învierii.

Cristos dă vinul cel bun la urmă. La spartul petrecerii. Când lucrurile par să fi ajuns (iarăși!) la final. Când toată lumea așteaptă încheierea. De ce n-ar fi și acum la fel? Criza, în creștinism, nu înseamnă niciodată disperare sau lipsă de orizont, ci întotdeauna o șansă în plus, o nouă perspectivă, ieșirea din obișnuință, posibilitatea unui salt în gol. În timpul războiului, C.S. Lewis ajuta, prin mesaje radio, sute de mii de britanici să-și înțeleagă mai bine credința. În timpul ciumei, creștinii îngrijeau bolnavii și îngropau morții.

Într-un creștinism confortabil, cultural, civilizat, cum e al nostru, e foarte greu să-ți dai seama dacă, atunci când deplângi soarta creștinismului – sub presiunea progresistă sau musulmană –, realmente îți pare rău de creștinism sau încerci să-ți scapi pielea. De fapt, poate că nu facem decât să ne plângem de milă și să mărturisim, involuntar, că ne socotim prea valoroși ca să ne fie luat obiectul care ne asigură o existență tihnită. Greu de spus dacă ne îngrijorează soarta lumii decreștinate sau vrem să supraviețuim cu toate instituțiile noastre.Citește mai mult »

Despre Billy Graham – un text pe contributors.ro

Am încercat să identific câteva repere ale vizitei lui Billy Graham în România. Dar nu am apelat la mărturii orale, nici la filmări, ci la autobiografia autorului (Just as I Am) și la cartea Răscumpărarea memoriei (de Vasilică Croitor), în care autorul dedică un studiu de caz acestui eveniment. Abia după ce am trimis documentul către platforma contributors, am intrat (grație lui Ciprian Bălăban) în posesia unei biografii bogat ilustrate a lui Graham (God’s Ambassador), din care aș fi reținut îndeosebi o idee pentru forma finală a textului meu.

Întrebat fiind de către un reporter (la revenirea din URSS) dacă e conștient că era folosit de comuniști pentru propria lor propagandă, evanghelistul a răspuns afirmativ, însă a precizat că și el îi folosește pe comuniști pentru propria lui „propagandă”, mult mai puternică, și anume Evanghelia predicată oamenilor din blocul comunist. Deci nu era vorba de naivitate, ci pare mai degrabă (și măcar în parte) un calcul.

Așadar, țineți cont și de această observație atunci când parcurgeți textul, din care selectez câteva paragrafe:

E dificil de cântărit exact și imparțial impactul acestei vizite asupra românilor, dar, la nivel de imagine, se pare că dictatorul și clica sa au punctat binișor, chiar dacă temporar, prin intermediul lui Billy Graham, care s-a dovedit prea concesiv. Trebuie remarcat și că eforturile autorităților de la București pentru reușita acestei campanii de PR s-au întins între 1981-1989, cu toate negocierile premergătoare și cu discuțiile de postprocesare a materialelor publicitare.

Dar nu e mai puțin adevărat că pentru creștinii evanghelici obișnuiți din țară, care nu erau familiarizați cu dedesubturile acestei afaceri, evenimentul a rămas înconjurat de aura providențială și miraculoasă a unui nesperat desant de libertate. Martorii oculari încă retrăiesc nostalgia unor trăiri deosebit de intense – o descătușare după ani de zile de discreție impusă și de camuflare a identității lor de „pocăiți”. […]

În consecință, chiar dacă în plan extern s-ar putea ca regimul comunist să fi devenit, temporar, ceva mai simpatic pentru opinia publică occidentală, în plan intern, oamenii de rând care au participat la întâlnirile din fiecare loc în care a predicat Graham știau foarte bine că nu au motive să mulțumească Partidului sau „conducătorului iubit”. Ambivalența ce însoțește acest episod de istorie recentă nu poate fi suprimată câtă vreme arhivele documentează fapte și acțiuni, însă mentalul colectiv și istoria personală a martorilor păstrează atmosfera și impactul pozitiv al acelui moment de mare însemnătate simbolică.

Aici e articolul integral. Fun fact: textul a fost preluat și pe hotnews.

(Fotografia este un screen capture de pe site-ul billygraham.org)

Eroii nimănui și antieroii tuturor

 …sau despre binele care trece neobservat

În fiecare zi, în lumea asta largă (sau minusculă, depinde de unde o privești), în fiecare clipă, miliarde de oameni iau decizia să facă un bine. Mai mic sau mai mare. Din egoism sau altruism. Din interes sau bunătate. Neștiuți, nevăzuți, ei îmbunătățesc cu o câtime viața noastră a tuturor pe această planetă. Păcătoși sau sfinți, genii sau reduși mintal, importanți sau derizorii, la ecuator sau la poli.

Covârșitoarea lor majoritate nu va atinge vreodată pragul celebrități. Căci și binele trebuie să întrunească anumite condiții să devină suficient de celebru: riscurile înfruntate, anvergura faptei, sacrificiile asumate, notorietatea înfăptuitorului etc. Când binele devine suficient de consistent pentru a-l scoate pe făptuitor din anonimat, de obicei, stârnește admirația noastră a tuturor. Și pe bună dreptate. Nu prea ne întrebăm atunci din ce motive a făcut ce a făcut (deși sunt mereu și cârcotași), ci doar apreciem și ne emoționăm. „Uite, că se poate!” ne spunem.

Și totuși, trebuie remarcat că răul face știrile, sângele atrage atenția, senzaționalul se grefează mereu pe crimă, ură, distrugere, invidie, abuz, moarte, nenorocire, cruzime, mizerie. Milioane de oameni se hrănesc zilnic, doar în România, cu dejecții televizate și livrate ca „știri”. Sunt dependenți de drogul lor, de participarea la soarta cruntă a lumii. Unii au chiar înalte justificări spirituale pentru acest sport: vor să vadă semnele sfârșitului. Și se uită la ele în fiecare zi. Dispoziția apocaliptică se îmbucă nefericit cu foamea după porția zilnică de rău în stare pură (ambalat strălucitor ca divertisment).

Până și cei care, declarativ și oficial, luptă pe sfinte baricade împotriva răului se hrănesc adesea din el și îl savurează îndărătul unor măști pioase. Ba chiar contribuie la răspândirea lui, dând și altora știri false, manipulări, comentarii care stârnesc reacții viscerale. Citește mai mult »