3 milioane de… „homofobi”? – despre proști, drepturi și morală

(Sursa)
(Sursa)

Pornesc de la fapte. 3 000 000 de români (unii îi numesc „proști”) au semnat pentru schimbarea unui articol din constituție. Deocamdată nu contează care. Potrivit regulilor jocului, e nevoie de doar 500 000 de cetățeni cu drept de vot pentru a iniția un proiect de revizuire.

Cifra semnatarilor reprezintă, grosso modo, sub 15% din populația totală a României și peste 15% din populația cu drept de vot. E, așadar, un eșantion mai mult decât reprezentativ. Procentual, este vorba despre o minoritate. Ar fi însă de discutat cât de reprezentativă, fiindcă e de presupus că între cei care n-au semnat părerile sunt împărțite și nu toată lumea e la fel de progresistă precum se sugerează.

Indiferent însă ce părere ar avea despre ideile și cerințele lor, cel mai bun lucru pe care un om cu capul pe umeri l-ar putea face e să încerce să asculte cu multă atenție ce vor atâția oameni să spună și să încerce să înțeleagă mesajul transmis. Acest lucru ar fi valabil și invers, dacă 3 milioane de cetățeni ar iniția un proiect în favoarea căsătoriilor homosexuale.

Orice altă atitudine denotă dispreț sau lipsă de interes pentru opinia celui de altă părere. Jurnaliștii și-o pot permite, fiindcă se reprezintă, în ultimă instanță, doar pe ei înșiși (sperând poate să convingă și pe alții), dar mult mai cinstit ar fi să li se acorde oamenilor respectivi posibilitatea să-și susțină punctul de vedere înainte de a fi judecați.

Un alt fapt de care trebuie ținut cont este că modificarea ce se vrea introdusă are două aspecte, unul principial, iar celălalt tehnic. La nivel de principiu, demersul vizează consolidarea unei cutume normative – de la care Biserica creștină nu s-a abătut niciodată – care a stabilit că familia este heterosexuală și monogamă. În ce privește aspectul tehnic, acest principiu devine operant prin limitarea căsătoriei  la uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie.

În acest moment, Codul Civil definește căsătoria astfel (art. 259, alin. 1): „Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiata în condițiile legii”); și „în sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie (art. 258, alin. 4). De asemenea, Declarația Universală a Drepturilor Omului (vezi art. 16) și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (vezi art. 12) operează exact cu această definiție restrictivă: căsătoria se încheie între un bărbat și o femeie.

Important este, prin urmare, ce se clădește pe aceste definiții restrictive și aici intervin, evident, perspective concurente și contradictorii. Se vădește însă un fapt greu de contestat: definiția propusă de Coaliția pentru familii și cei 3 000 000 de semnatari este în acord deplin cu normele internaționale. Deci acuza de „homofobie” sau sugestia de bigotism ar trebui extinsă, strict vorbind, inclusiv la aceste acte normative și convenții internaționale!

Merită menționat că în comunism, la apogeul ideologiei și idealurilor stângiste, familia a fost păstrată în definiția restrictivă a creștinismului. Iar aspectul semnificativ ce trebuie luat în seamă e faptul că regimurile comuniste se opuneau fățiș creștinismului, negând existența vreunui Dumnezeu. Cu toate acestea, e interesant că păstrează ceea ce stângiștii de azi consideră a fi o definiție retrogradă, medievală, bigotă, restrictivă a familiei. Această normă morală ateistă este sărită din discuție și se sare doar la gâtul creștinismului. C-așa e acum la modă…

Modificarea articolului din constituție atrage după sine două implicații: (1) constată o stare de fapt, inclusiv sub raport juridic, și o consfințește ca principiu normativ; (2) previne o reformulare și o reinterpretare mai laxă a sintagmei „doi soți” care ar putea deschide posibilitatea ca și cuplurile homosexuale să aibă același statut.

Fără-ndoială că mai cu seamă această a doua consecință este avută în vedere de către Coaliția pentru familii. Și, de asemenea, această posibilă urmare este cea care scandalizează în acest moment. Căci, concret vorbind, nu se anulează vreun drept, ci s-ar putea bloca (sau îngreuna) demersuri viitoare ale grupărilor LGBT de a obține un astfel de „drept”. Deci, iarăși, cei care vorbesc despre „limitarea” sau „anularea” unor drepturi, ignoră realitatea și o înlocuiesc cu un construct ideologic.

E adevărat că, în acest moment, se limitează legal căsătoria, dar nu se limitează – și nimeni nu va putea face asta într-un stat laic – posibilitatea unor parteneriate civile cvasi-egale, în fața legii, cu statutul celor căsătoriți. Nu se va putea nici interzice cuplurilor gay să se declare familii, fiindcă nu există monopol pe cuvinte și concepte.

Un alt element important este acela că nu se legalizează comportamentul sexual moral printr-o eventuală includere în constituție a modificării discutate. Oamenii se pot iubi după cum doresc și după cum le e orientarea sau opțiunea. Discuția despre iubire, dormitor și libertatea de alegere a unui partener este o pistă falsă!

Acest demers pune în discuție – indiferent dacă intenționat sau nu – valorile ultime după care se conduce democrația și societatea românească. Decredibilizarea celor 3 milioane de semnatari nu rezolvă nimic, ci e doar o fumigenă cu iz manipulator. Dar spune involuntar mai mult decât spune voluntar: în spatele atitudinii unor CTP, Florin Iaru, Dragoș Butuzea sau Vlad Viski există niște valori în numele cărora ei acționează.

Despre aceste valori ar trebui să se discute. Și, în acest scop, primul pas ar fi recunoașterea reciprocă a pozițiilor beligerante și a legitimității lor. Abia pe urmă se poate negocia ce se înțelege prin binele societății, morala publică sau alte chestiuni similare.

Se prea poate să existe în rândurile creștinilor și chiar în demersul Coaliției pentru familii o aroganță morală. Dar și în reacțiile virulente ale contestatarilor există o atitudine elitistă care trădează o concepție cel puțin problematică despre semeni (fără teama de a greși, poate fi sintetizată astfel: „mulți și proști”). Prin tot felul de tertipuri se evită, practic, o discuție pe fondul problemei. Se impune o dictatură a progresului care anulează axiomatic validitatea oricărei opinii divergente. Or această tendință are iz puternic de totalitarism.

În această privință, mult hulita Inchiziție medievală devine o instituție mai mult decât onorabilă din cel puțin două motive esențiale: (1) oferea ereticului posibilitatea unei audieri și a unei retractări și (2) invoca drept motiv ultim pentru practicile sale interesul pentru mântuirea sufletului. Atacurile agresive și autoritariste dezlănțuite împotriva celor care nu gândesc cu turma progresistă poartă marca sinistră a practicilor totalitare, care permit un singur mod „corect” de gândire.

Chiar dacă reacția vine în numele emancipării, a progresului, a libertății sau a dorinței de a-i apăra pe cei persecutați, ea nu se validează exclusiv prin valorile pe care le revendică, ci prin justețea argumentării, prin disponibilitatea de a asculta și punctul de vedere contrar, prin refuzul de a începe de la concluzii preconcepute. Diabolizarea apriorică a adversarului e un tertip incorect. Acuzația de „homofobie” este o formulă strict ideologică, fără vreun argument logic sau de altă natură, e o axiomă cu care se lucrează în virtutea faptului că sunt destui cei care o cred.

Va fi foarte greu ca cele două tabere ce se formează să își recunoască reciproc bunele intenții (dacă le au). După cum va fi foarte greu să-și analizeze și să-și expună public motivele mai puțin evidente. Fricile, deruta, îngrijorările, fobiile, tendințele autoritariste, disprețul față de semeni sau față de păcătoși, părerea despre cealaltă tabără, lipsa de empatie și multe altele.

Coaliția pentru familii este preocupată de deteriorarea morală generală a societății și de consecințele pe care această tendință le are asupra familiei, de aceea vrea să acționeze împotriva disoluției morale. Avocații libertății depline sunt interesați de păstrarea caracterului laic al societății și par să se teamă de impunerea moralității religioase prin lege. Dacă e să fim onești, fiecare punct de vedere are argumentele sale legitime, cel puțin până la un punct. Și fiecare va considera că ceea ce apără este mai important decât ceea ce propune preopinentul.

(Aici introduc o paranteză importantă. Față de militantismul gay, am propriile rezerve ce vin mai ales din strategiile incorecte folosite adesea în discursul public. Dacă singura stratagemă este diabolizarea adversarilor și autovictimizarea grupărilor LGBT, nu se va putea ajunge vreodată la o dezbatere cinstită. Ca exemplu de strategie mincinoasă aș semnala includerea lui David, Ionatan, Pavel sau Augustin într-un dicționar al personalităților gay, dar, citind conținutul articolelor aferente, afli că nu există vreo dovadă, ci e pură speculație.)

Fondul problemei însă e că se confruntă două concepții despre lume. Poate pare filosofic și abstract, dar din felul în care fiecare concepe sensul vieții, binele, libertatea, dreptatea, adevărul decurge ceea ce apără și susține în existența cotidiană. În esență, cele două perspective asupra realității sunt ireconciliabile în asbolut. În practică, se ridică întrebarea în ce măsură se pot negocia diverse teme în spațiul public.

Ca să nu vorbesc doar despre abstracțiuni, aș aminti că, în pledoariile susținătorilor LGBT, căsătoria este tratată ca un „drept”. Dar în tabăra conservatorilor, ea n-a fost niciodată privită în primul rând ca un drept – decât cel mult când e vorba de câteva interdicții firești: vârstă, rude de sânge. Trecând-o în sfera drepturilor, cei care sunt nemulțumiți de definiția ei actuală o revendică pentru modificare. Tradiționaliștii spun că nici măcar nu stă în puterea lor o asemenea decizie, ci e un dat divin, iar, pentru cei care nu cred în Dumnezeu, o chestiune de bun-simț consfințită în cutumele culturale milenare.

Sau, ca să iau alt exemplu, când CTP susține că homosexualitatea nu e imorală, el deja are o concepție despre ce înseamnă moralitate și în funcție de ce este definită. Creștinește vorbind, comportamentul homosexual este un păcat – iar răstălmăcirea Bibliei e joc de gleznă inutil –, dar în sistemul propus de CTP, homosexualitatea este încadrată la iubire și plasată în sfera de acțiune a individului liber.

În fine, cred că cei care au semnat acest document ar trebui să evite să intre în logica „războiului cultural” de tip american, căci s-a cam dovedit o logică perdantă. Creștinii trebuie să lupte pentru prezența în spațiul public, trebuie să ia parte la dezbateri ce vizează binele societății, dar fără constructe conceptuale fals creștine. Și distingând clar între strategiile civice, politice și cele spirituale.

În momentul de față însă, cele 3 milioane de semnături sunt doar o declarație de principiu. Cu ce se va solda ea rămâne de văzut. E legitimă, juridic și democratic vorbind, dar poate fi supusă discuțiilor și e normal să fie așa. Semnatarii vor trebui să-și asume și faptul că acest demers public s-ar putea să constituie o trambulină folosită de militanții (angajați sau doar ocazionali) pentru revendicarea unor drepturi. Altfel spus, e posibil să se obțină exact efectul opus celui intenționat.

Anunțuri

11 gânduri despre “3 milioane de… „homofobi”? – despre proști, drepturi și morală

  • I usually thoroughly enjoy your blogs but i got to say that this is a poor post. The argumentation is weak considering that the change in law will not change anything about the lives of the 15% of the voters themselves….They have voted to influence and limit freedoms of other people for something that – if allowed by law – requires the consent of two adults. They have not voted for something that will influence their own freedoms and religious practices. They have not voted for the annulation of something that would otherwise victimize or abuse their fellow man. Their fellow man is not victimized or abused by being allowed to get marry with who ever they want if there exists mutual consent.
   If society somehow limited marriage to be allowed to non-religious people or if society limited marriage of religious people to be with same sex only, and then that 15% of the population would rally and vote against this, they’d be perfectly right. Because society is wrong to limit the freedoms of one group of consenting adults and promote another group’s freedom of consenting adults….

   But now they are only poking their nose in some elses business and deciding for OTHER ADULTS how they should live their lives. They wish for OTHER ADULTS (not their own kids) to live according to convictions that are not theirs, but are the convictions of 15% of the population that isn’t even gay or lesbian themselves.

  • Esther, adultii pot trai cum vor, si cu ce convingeri vor. Numai sa nu oblige pe alti adulti, care nu le impartasesc convingerile, sa accepte ideea ca mariajul homosexual este legitim. Pentru acestia din urma el nu este legitim.

 1. Apreciez articolul tau. Este si lung dar si concis. Este lung pentru ca si problema pusa in discutie este … lunga.

  Eu am sa o scurtez dupa cum vad lucrurile. Adica filozofic.

  Totul pleaca de la definirea homosexualitatii. Este o practica normala ? Este o perversiune ? In functie de asta putem merge mai departe cu morala, constitutia, legile, cutumele, progresul s.a.

  Daca se va considera in mod ,,oficial” ca homosexualitatea e normala inseamna ca milioanele de oameni care n-o accepta sunt intr-adevar prosti. Iar cei care i-au educat astfel timp de secole sunt si ei prosti. Urmarind acest fir ajungem la institutiile religioase care inseamna ca timp de milenii au cam batut campii. Daca homosexualitatea este o practica normala atunci homofobia devine abuziva pentru ca genereaza incalcarea unui drept natural.

  Lupta se da nu la nivel juridic ci la nivel de paradigma (iertat fie-mi termenul pretentios). Daca se accepta ca homosexualitatea este normala atunci cei care n-o accepta devin culpabili moral. Iar de la a fi culpabil moral si pana la a fi culpabil juridic nu mai e mult.

  In urma cu vreo 15 ani sa ti se spuna ,,bai homosexualule !” era una dintre cele mai mari insulte. Acum incepe sa devina insultator apelul ,,bai homofobule !” . Schimbare mare ! … Cam prea mare … !

  Rasismul a fost candva pe larg acceptat. Apoi a fost proscris moral si in final juridic.

  Antisemitismul a tinut candva de discursul normal al unui politician. Astazi este proscris atat moral cat si juridic. O seama de insi se intreaba cata consideratie ar mai trebui sa-i oferim lui Eminescu dat fiind faptul ca a scris si articole cu tenta antisemita.

  Nationalismul, pana mai deunazi aproape poilitica de stat astazi incepe sa fie si el proscris. Am citit recent o indrumare scolara in care elevii erau indrumati sa combata printre altele si nationalismul. In curand factorul juridic isi va spune cuvantul si aici.

  Si am ajuns la homofobie. Daca homosexualitatea e normala atunci cel ce o practica are dreptul natural sa o faca. Iar cel care-i restrange acest drept devine abuziv. Textele rasiste se vand azi pe sub mana, cele naziste la fel, cele nationaliste la fel. Sa fie asta si soarta Bibliei peste vreo doua decenii ? Pai nu spune Biblia ca homosexualitatea este ,,uraciune inaintea Domnului” ? si ca ,,homosexualii nu vor mosteni Imparatia Cerurilor” ? Razboiul a inceput.

  • A nu se intelege ca regret proscrierea rasismului, nazismului sau antisemitismului. Dimpotriva, le sustin. Am ceva indoieli in ceea ce priveste nationalismul.

   Dar problema pe care am pus-o in discutie este ca rasismului, antisemitismului si nazismului tinde sa le fie alaturat in curand si crestinismul.

   Rasismul incalca dreptul minoritatilor de culoare, antisemitismul si nazismul incalca dreptul minoritatii evreiesti, nationalismul incalca dreptul minoritatilor nationale iar crestinismul, in final, pe cel al minoritatilor sexuale.

   Rasismul, antisemitismul, nazismul si nationalismul sunt deja proscrise. Pe cand crestinismul ?

   • „progresul” e sa consideram orice nebunie ca fiind normala, ba mai mult, s-o incurajam si s-o impunem cu forta celor ce nu vor s-o imbratiseze de buna voie.

    transsexualii erau considerati oficial oameni cu dereglari pshihice. azi sunt sarbatoriti ca niste eroi. la fel si cei ce se cred pisici, caini, fetite de 6 ani… stii ceva, si cancerul e normal, hai sa-l sarbatorim si sa nu-l mai tratam. cine se trateaza de cancer e cancerofob. la fel cum se procedeaza cu obezitatea – acum e la moda sa nu-ti fie rusine ca esti gras ca o morsa adulta, daca tu „te simti bine”. deci hai sa nu mai tratam nici bolile, ca si alea sunt „naturale”, nu?

    https://www.youtube.com/results?search_query=man+identifies+as+6+year+old
    https://www.youtube.com/results?search_query=man+identifies+as+dog
    https://www.youtube.com/results?search_query=girl+identifies+as+cat
    https://www.youtube.com/results?search_query=fat+acceptance

    asa-mi vine sa trag niste injuraturi acuma, ca astia ma scot din sarite!

    apropo: nazismul nu inseamna ura anti-evrei. nazismul si antisemitismul s-au imbinat in Germania si Italia anilor 30-40, insa nu inseamna ca sunt interschimbabile. si daca tot vorbim despre asta, din nou a fost lasat afara comunismul. daca nu condamnam si comunismul totul e degeaba!

    eu sunt impotriva „proscrierii” si a reintroducerii delictului de opinie sau de gandire. n-am invatat nimic din vremea comunismului cand ajungeai la inchisoare daca criticai partidul sau pe Ceausescu? iar ne intoarcem la asta? da, sunt oameni care au si vor avea idei ce pot duce pana la genocid. numai ca aceste idei trebuiesc combatute tot cu alte idei, cu comportamente, nu cu incriminarea unor vorbe. in occident oamenii isi pierd locurile de munca pentru anumite postari pe retelele sociale ce sunt considerate de catre altii (ultra-sensibili si mereu vigilenti) ca fiind rasiste, antisemite, islamofobe, etc. de la a incrimina anumite idei pana la a le vedea si unde sunt e un pas mic. si in aceste cazuri foarte subiective esti vinovat pe veci, nu doar pana la proba contrarie.

    nationalismul nu vad de ce ar trebui combatut. chiar nu vad. pana si in Biblie vedem ca Dumnezeu incurajeaza statele nationale. e undeva un verset care spune ca Domnul a hotarat fiecarui popor o vreme a sa. si din istoria turnului Babel vedem ca oamenii au fost impartiti intentionat in natiuni. asa ca nu avem nici un argument biblic sa dispretuim statul national.

    • Am scris deja mult, ai raspuns si tu. Nu vreau sa ma intind pentru ca subiectul e destul de sensibil. Cred ca in general corespundem in pareri.

     Eu vad chestiunea cu homofobia intr-un context mai larg de actiuni conjugate pentru discreditarea vechii Europe crestine. E doar o schimbare de paradigma ce va duce la instaurarea unei noi stapaniri. Se pregateste terenul.

     Prin stigmatizarea homofobiei ni se induce sentimentul vinovatiei. Iar atunci cand stai cu capul plecat poti fi considerat un fel de rob. Exista tactica supunerii unei comunitati prin forta armelor sau prin presiuni financiare dar acum se doreste ceva mai mult: supunerea prin inducerea culpei morale. ,,Alo, bai crestinilor, voi care ati facut cruciadele si Inchizitia, voi care i-ati persecutat pe evrei, voi care l-ati ars pe rug pe Giordano Bruno si l-ati condamnat pe Galilei, voi care in final, i-ati persecutat pe homosexuali care iata fac ceva cat se poate de natural, voi indrazniti sa mai ridicati capul ? „. Despre asta vorbim …

Spune-ți părerea

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s