Editura Casa Cărţii

Semnalez cu vădită plăcere apariţia Manualului biblic, pentru că e, aşa cum îl trădează numele, un instrument deosebit de util pentru studiul individual sau de grup. Conţine o seamă întreagă de informaţii sistematizate şi prezentate succint, esenţializat. Fiecare dintre subiectele mai fierbinţi (din punct de vedere istoric, dogmatic, filosofic sau apologetic) beneficiază de un spaţiu aparte, fără a se intra însă în toate amănuntele şi nuanţele pe care le înregistrează bibliografiile de strictă specialitate.

Cititorul de rând are prilejul să cunoască şi chestiunile controversate, dar şi o bună măsură de date contextuale care adaugă la informaţiile consemnate în Biblie (viaţa popoarelor străvechi, scrierile lor, legile după care trăiau, zeii cărora li se închinau etc). Extinderea orizontului teologic, istoric şi cultural este de bun augur, fiindcă, la urma urmei, orice element suplimentar care vine să completeze ceea ce ştim despre Biblie şi despre creştinism e bine-venit.

Uitarea şi ignoranţa pot…

Vezi articolul original 478 de cuvinte mai mult