Caz suprinzător de cavalerism precoce

Raportez că în data de… ieri, la scara blocului înalt în care locuiesc, vrând să pătrund în incintă cu una bucată cărucior de copil mic, care conținea un exemplar minor din categoria sugar, am fost interpelat de către doi copii de vârstă preșcolară, având asupra lor intenții necunoscute (care, ulterior, s-au dovedit surprinzătoare).

Văzându-mă că mă pregătesc să urc treptele, în număr de 5, de la intrarea în imobilul de domiciliu, cei doi minori cunoscuți doar din vedere s-au consfătuit în vederea săvârșirii unui gest politicos. Dată fiind apropierea de cei doi subiecți, am reușit să înțeleg câteva cuvinte cheie precum „să-l ajutăm”, „să fim politicoși”.

Din pricini de masă excesivă a atelajului din dotare, am fost nevoit să refuz oferta celor doi minori, care s-au arătat impresionați de forța mea de a căra sigur toată povara. În cele din urmă, intențiile celor doi s-au soldat doar cu deschiderea ușii din termopan, prevăzută cu sistem de închidere prin interfon, respectiv pe bază de cartelă magnetică.

Gestul a fost tratat cu politețea cuvenită de ambele părți: și de către prestatori, și de către beneficiar, încheind un ciclu suprinzător de acțiuni benevole de neașteptată cumsecădenie.

Persoane demne de toată încrederea au raportat incidente similare cu aceiași doi minori în prim-plan. Suntem nevoiți, așadar, să suspectăm un caz de cavalerism precoce la doi preșcolari, fapt destul de neobișnuit în peisajul vieții cotidiene. Bun-simțul la asemenea vârste este, în context, un element suspec în cel mai înalt grad.

Date fiind condițiile de mai sus, anunțăm că vom manifesta maximum de vigilență și pe viitor în scopul surprinderii în flagrant a unor acțiuni similare.

Întocmit azi… 2012                                                        Semnătură indescifrabilă

Publicitate